Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
EKSISTENS
 
2019-FILOSOFIEN
 
SAMFUND
 
SEKULARISERING
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Psykologi

Psykologi (herunder bevidsthed, køn, seksualitet)



Opmærksomheden henledes på, at Jernesalt ikke skrives af akademisk interesse, men af eksistentiel. Dette betyder bl.a. at der tilstræbes almindelig redelighed i brug af kilder og referat af andres meninger, men ikke gives noter med eksakte referencer. Hjemmesiden skal først og fremmest læses eksistentielt, dvs med henblik på at udfordre egne subjektive meninger. Nærmere herom i artiklen At læse Jernesalt.

Der gøres endvidere opmærksom på, at flere af artiklerne ikke er systematiske behandlinger af emnet,
men kommentarer til aktuelle artikler, film, tv-udsendelser og bøger.



Indholdsfortegnelse for emnet 'psykologi':

Grundartikler
Menneskesyn og menneskeopfattelse
Ontologi (læren om det at være)
Børn, unge, pubertet
Køn, seksualitet, parforhold og familie
Religion og religiøsitet
Sprog
Humor
Virkelighedsopfattelse
Specifikke emner



Grundartikler:    
Til toppen  Næste

De psykiske grundprocesser
Jeget og selvet
Selvet - sjælen - ånden
Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
Holismen en umulighed i dag

Virkelighed, videnskab og eksistens II  (24.1.23.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Metafysik er en fatal underkendelse af det ubevidste  (5.2.22.)
Kampen mod techgiganterne kræver nytænkning  (13.11.21.)

Coronakrise, højtid og forår  (4.4.21.)
Er gaveøkonomien mon virkeligt et alternativ til pengeøkonomien?  (19.3.21.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
Druk og fest 2020  (29.9.20.)
Reglen om at holde afstand er naturstridig, men midlertidig nødvendig  (27.4.20.)
Den massive uvidenhed om det kollektivt ubevidste ses klart ved juletid, men kom også frem på en højere læreanstalt  (24.12.18.)
Videnskabstroens ubærlige snæversyn  (21.4.17.)
Fatale tendenser i videnskab, politik og nyhedsformidling  (22.8.16.)
Bobler i økonomi og medier er til fatal skade for befolkningen  (15.8.16.)
Legen fortrænger alvoren i moderne kultur - Mennesket som et legende væsen (7)   (23.6.16.)
Gymnasiereform? - Adgangskrav? - Almendannelse? - Opgør med socialdemokratismen?  (11.4.16.)
Den udbredte stressfølelse skal tackles både individuelt og kollektivt  (10.3.16.
Hverdagssproget er blevet tømt for eksistentiel substans  (24.12.14.)
Livskvalitet, aldring og død - 6. og sidste artikel i ny serie om livskvalitet  (21.2.12.)
Livskvalitet og erkendelse - 3. artikel i ny serie om livskvalitet  (24.1.12.)
Hvorfor sygeliggøres normale psykiske tilstande?  (17.7.13.)
Er alt virkeligt liv møde?  (24.3.10.)
Hvor kommer det onde fra?
Kan moral begrundes? (Erling Jacobsens konsistensetik)
Veje til livskvalitet og mening - artikelserie
Ydmyghed og jeg-relativisering
Jeg-relativisering, historie og kristendom
Tværfagligt identitetsseminar  (29.1.08.)
Det aggressive menneske  om Anthony Storrs dobbelte aspekt og dets følger
Jes Bertelsens dybdepsykologi og verdensbillede
De psykiske fundamentalkræfter  (2.4.09.)

Sjæl og hjerne
Hjerne og sjæl
Troen på det ubevidste i mennesket som noget godt
Hvad er egentlig bevidsthedsforskning?   (31.7.10.)
Ubevidst intelligens ifølge Ole Vedfelt  (26.7.10.)




Kreativitet contra dekonstruktion og affortryllelse  (6.8.18.)
'Dannelse' er et tvetydigt mål i både skolen og eksistensen  (2.8.18.)
Hans Roslings groteske tro på et faktabaseret verdenssyn  (27.5.18.)
Karl Marx fejlfortolkede fremmedgørelsen  (5.5.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)
Har psykologien og terapien brug for samfundskritik?  (25.08.17.)
Stanislav Grof - eller selvopdagelsens eventyr

Kort karakteristik af Sigmund Freud
Kort karakteristik af C.G. Jung
Kort karakteristik af Ejgil Nyborg

Øvrige inspiratorer inden for psykologi og pædagogik:
Eric Berne, Erik H. Erikson, Thomas Gordon, Thomas A. Harris,
Ib Ostenfeld, Anthony Storr, Thorkil Vanggaard.



Menneskesyn og mennesketyper    
Til toppen  Næste

Er mennesket en maskine der kan overhales af kunstig intelligens?  (25.2.19.)
Colling Nielsen hylder det åndløse massemenneske  (6.1.18.)
Monumentalt nyt værk om Storm P. gør ham ikke eksistentielt vedkommende  (17.11.17.)
De stille og indadvendte - i en tid der ikke kan holde op med at snakke  (4.6.13.)
Ny debat om organdonation bør gå dybere i problemet med hjernedød  (11.10.12.)
Robert N. et herligt symptom på velfærdssamfundets slagside  (11.9.12.)
Freud, sjælen, hjernen og - konsistensen  (16.8.12.)
Har vi fået vækst på hjernen?  (3.8.12.)
Breivik-sagen udfordrer norsk psykiatri og retsfølelse  (5.1.12.)
Hvad skal vi med krig?  (28.3.11.)
Er Jungs typologi nyttig og holdbar?  (8.5.10.)
Hvorfor inddele mennesker i typer?  (4.5.10)
Det aggressive menneske om Anthony Storrs dobbelte aspekt og dets følger
Det musiske menneske  om Jon-Roar Bjørkvolds bog om leg og læring
Det sanselige eller generøse menneske om generøsitet, seksualitet og Tor Nørretranders
Det fromme menneske om uskyld, hellighed og jomfruelighed



Ontologi (læren om det at være)    
Til toppen  Næste

Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)
Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
'Intellektuel' er blevet et skældsord fordi ordet er udtryk for afstandtagen til det umiddelbare  (18.9.18.)
Uvidenhed om det kollektivt ubevidste er reelt en fornægtelse af åndslivet  (13.8.18.)
Karl Marx fejlfortolkede fremmedgørelsen  (5.5.18.)
Uvidenheden om det ubevidste er en kulturkatastrofe  (30.3.18.)
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)
Har psykologien og terapien brug for samfundskritik?  (25.08.17.)
Håbet er det grænseoverskridende i eksistensen  (16.4.17.)
Hvad er den umiddelbare realitet for en størrelse?  (20.12.15.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Sand eksistens er både at være on-line og off-line  (30.8.14.)
At være et jeg eller et selv, det er spørgsmålet  (22.2.11.)
At være mand og at være kvinde, hvilken forskel!  (18.2.11.)
At være hjerneforsker er noget helt andet end at være sjæleforsker  (15.2.11.)
At være paragrafrytter er forræderi mod åndens frihed  (11.2.11.)
At være naiv eller at være bevidst gør en forskel  (9.2.11.)
At være terrorist eller at være demokrat  (7.2.11.)
At være fremmed eller hjemmehørende er et etisk spørgsmål  (4.2.11.)
At være revolutionær - apropos oprøret i Egypten   (31.1.11.)
At være ateist er snæversynethed   (28.1.11.)
At være metafysiker er en tvivlsom affære  (26.1.11.)
At være vælger og politiker  (24.1.11.)
At være, at blive, og at dø (Skal læger bestemme over liv og død?)   (20.1.11.)



Børn, unge og pubertet    
Til toppen  Næste

Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Fest, druk og dannelse  (23.8.18.)
Hvorfor skal unge mennesker bekræfte en meningsløs trosbekendelse?  (5.5.17.)
Vor tids børn og unge retarderes psykisk uden at vide det  (11.12.16.)
Kvindesagsforkæmpers familiehistorie og frygt for erkendelse  (8.1.16.)
Et nyt ungdomsoprør står over for samme risici som det gamle   (22.4.15.)
Er unges druk og stofmisbrug reelt en form for social udskillelse?  (15.07.12.)
Ungdomsoprøret 1968 i helhedsrealistisk lys  (31.5.08.)
Forledt og afsporet muslimsk ungdom  (18.2.08.)
At blive som barn påny
Ungdom, druk og moral
'Syndefaldet': Myte, ord og billede
'Supervoksen', overgangsriter og 'syndefald'
Kunsten at græde i kor - og overleve mistrøstig barndom
Ungdomshuset, Faderhuset og Tragediens Hus
Er der gang i et mini-ungdomsoprør?
Retsfølelsen og unges uansvarlige kørsel



Køn, seksualitet, parforhold, familie    
Til toppen  Næste

Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Metoo-bevægelsen kræver nu også overborgmester Frank Jensens karriere  (22.10.20.)
Det moralske dilemma ved omskæring  (16.9.20.)
Jurister dræber kreativitet, sund dømmekraft og fri forskning  (14.4.19.)
Ligestilling vil altid have biologiske forskelle  (9.4.19.)
#MeToo er blevet en afgørende folkebevægelse  (23.10.18.)
Betyder kvindernes ligestilling kønsforskellens ophævelse?  (8.3.18.)
Melanie Kleins særlige fortolkning af Ødipus-komplekset  (26.1.18.)
Ødipus-komplekset i hovedtræk  (24.1.18.)
Drømmer kvindefrigørelsen virkelig om kønsforskellens ophævelse (11.1.18.)
Ålen i filmbranchens danske paradis  (1.12.17.)
Kvindeillusion og kvindesvigt  (26.3.17.)
Afgøres kvindekampen af ligestillingskampen?  (8.3.17.)
Heksejagt på kvindelige toppolitikere?  (17.8.10.)
Hvad skal præster stille op med kødets lyst?  (16.3.10.)
Kæmper kvinderne med eller imod biologien?  (8.3.10.)
Sygelig sundhedsfokusering  (12.1.10.)
Ligestilling i rockmusikken og iøvrigt - en illusion eller hvad?  (11.8.09.)
Familie og skilsmisse  (28.7.08.)
Køn, identitet, partnervalg og humor
Film og forførelse
Familien er død! Familien leve! (om Cooper)
Ole Chr. Madsens en film om manderolle, faderkompleks og parforhold
Hvorfor skal hekse på bålet?



Religion og religiøsitet    
Til toppen  Næste

Kritik af Skovgaard-Petersens fremragende bog om islam  (11.3.21.)
Fremragende bog om Muhammad og Islam af dansk islamforsker  (7.3.21.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
Vilh. Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Uvidenheden om det ubevidste er en kulturkatastrofe  (30.3.18.)
Teologien er ikke til megen hjælp for tiltrængt ny religionsforståelse  (25.2.18)
Er Gud menneskets opfindelse?  (22.2.18.)
Omskæring af drengebørn er absolut ikke en uskyldig ting  (18.1.18.)
Herbener forudser et stort religionsskifte uden ånd  (9.1.18.)
Videnskabstroens ubærlige snæversyn  (21.4.17.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
From polsk-jødisk klosternovice fravælger det verdslige  (18.12.14.)
Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkrise  (7.7.11.)
At være ateist er snæversynethed   (28.1.11.)
Tysk stramning af sexualloven efter Köln-overgrebene er lov-ideologi   (11.7.16.)
Leg, erotik og ungdom - Mennesket som et legende væsen (6)   (19.6.16.)
Kvindefrigørelsen og den frie leg mellem kønnene  (18.1.16)
Massive nytårsovergreb på tyske kvinder sætter et "Før og efter Køln"  (13.1.16)
Kvindesagsforkæmpers familiehistorie og frygt for erkendelse  (8.1.16.)
Single-tendensen æstetiserer kønslivet og dermed tilværelsen som helhed  (22.2.15.)
'Stille hjerte' - problematiserer planlagt død  (30.11.14.)
Børns savn af nærvær og kontakt  (25.11.14.)
Sprogterror afslører fatal uvidenhed om psykologi
- hos bødler, ofre, politikere og journalister
  (18.11.14.)
Kønnenes ligestilling og biologien  (16.10.12.)
Freud, sjælen, hjernen og - konsistensen  (16.8.12.)
Er der stadig brug for en Kvindernes Kampdag?  (8.3.12.)
Hvem siger kraften er mandlig?  (27.2.12.)
Livskvalitet og kønsdrift - 2. artikel i ny serie om livskvalitet  (19.1.12.)
Er der en mening med kønsforskellen?  (25.10.11.)
At være mand og at være kvinde, hvilken forskel!  (18.2.11.)
Kønsforholdets interdependente begreber  (1.9.10.)
Skal læger bestemme over liv og død?  (20.1.11.)
Religion som emergent fænomen i biologien  (24.12.09.)
Georg Brandes og hans dybt inkonsistente radikalisme  (30.4.09.)
Bøn og meningsmåling eller pjat  (20.4.09.)
Religiøsitet, dumhed og pseudovidenskab
- kommentar til Helmuth Nyborgs leg med statistik
  (3.7.08.)
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech  (28.05.08.)
Lars Noréns specialudgave af "Ordet" på Det kgl. Teater  (28.04.08.)
Himmel og helvede  (24.3.08.)
Hvad skal vi med religion?
Overgangsriter og 'syndefald'
Myte, ord og billede (inkl. syndefaldsmyten)
Det fromme menneske
Den hellige Frans af Assisi
Nikolaj Cederholms ateistshow en smart fordomsbekræfter
Intellektualismens systematiske guds- og mytebedrag
Meier Carlsen om danskernes religiøse analfabetisme



Sprog    
Til toppen  Næste

Chatbot og anden kunstig intelligens  (16.2.23.)
Al faglighed kommer til kort i eksistensen  (13.3.18.)
Kan alle vore forestillinger dekonstrueres?  (25.04.08.)
Sprogpsykologisk aksiom
Sprog og forførelse - Forførelsens kunst III
Skadelig sprogblomstring? (i rapper-sproget)
Sproget og virkeligheden



Humor    
Til toppen  Næste

Storm P.s lidelseshistorie  (21.4.19.)
Monumentalt nyt værk om Storm P. gør ham ikke eksistentielt vedkommende  (17.11.17.)
Terroraktionen i Paris blev udvidet dramatisk. Reaktionen viser fortsat stor religiøs forvirring  (10.1.15.)
Terroren mod 'Charlie Hebdo' rammer den religiøse forvirring  (8.1.15.)
Humor og virkelighed
Humor og tragedie  (om Vilh. Grønbechs 'Livet er et fund')
Latterkultur  (om Mikhail Bakhtins 'Karneval og latterkultur')
Latter, morskab og humor



Virkelighedsopfattelse    
Til toppen  Næste

Chatbot og anden kunstig intelligens  (16.2.23.)
Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Kan vore overvejelser om klimakrisen styres frem til handling?  (18.2.22.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)
Videnskabsjournalisten Lone Frank vender op og ned på sundhed og sygdom  (18.10.21.)
Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Coronakrise, højtid og forår  (4.4.21.)
Den ulidelige hang til evindelig pukken på juridisk ret i politik  (19.2.21.)
'Intellektuel' er blevet et skældsord fordi ordet er udtryk for afstandtagen til det umiddelbare  (18.9.18.)
Demokrati forudsætter en særlig dannelse - og dét er blevet et problem  (9.9.18.)
Ånd og virkelighed nøgternt set i 2018  (20.05.18.)
Karl Marx fejlfortolkede fremmedgørelsen  (5.5.18.)
Uvidenheden om det ubevidste er en kulturkatastrofe  (30.3.18.)
Al faglighed kommer til kort i eksistensen  (13.3.18.)
Mærsk Tårnet og Jerne-auditoriet  (29.9.17.)
Har psykologien og terapien brug for samfundskritik?  (25.08.17.)
Komplementaritetens betydning for politik og eksistens  (4.6.17.)
Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)
Leg, viden og filosofisk tænkning - Mennesket som et legende væsen - (4)  (18.5.16.)

Leg og krig - Mennesket som et legende væsen (3)
om kulturhistorikeren Johan Huyzingas værk om kulturens oprindelse i leg
  (15.5.16.)
Leg og retsvæsen - Mennesket som et legende væsen (2)
om kulturhistorikeren Johan Huyzingas værk om kulturens oprindelse i leg
  (11.5.16.)
Umiddelbarheden hos naturmennesket  (6.2.16.)
Hvad er den umiddelbare realitet for en størrelse?  (20.12.15.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Den irrationelle uvilje mod det irrationelle  (29.05.13.)
Breiviks gigantiske jeg-inflation  (9.2.12.)
Overlagt kynisk terrorangreb på norsk demokrati  (25.7.11.)
Overtro og medier  (13.7.11.)
Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkrise  (7.7.11.)
At være metafysiker er en tvivlsom affære  (26.1.11.)
Filmisk leg med virkelighed og bevidsthedstilstande i Nolans 'Inception'  (8.8.10.)
Åndsfænomenet i naturen  (10.7.10.)
Hvad skal vi dog med spiritualitet i erhvervslivet?  (20.3.10.)
Hvorfor lade sig skræmme af det irrationelle?  (7.3.10.)
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Sproget og virkeligheden
Rummet og virkeligheden
Tiden og virkeligheden
Livet og virkeligheden



Specifikke emner:    
Til toppen

aktiv dødshjælp Aktiv dødshjælp
alkohol Alkohol - en gave eller en forbandelse?
angst H.C. Andersens angst for det kvindelige
APESE-syndromet Sohn-syndromet som del af det generelle APESE-syndrom
ateisme Ateismens problematik
Nikolaj Cederholms ateistshow
barnesjælenAt blive som barn påny
begær Bunuels film 'Begærets dunkle mål'
Meditation, begær og mening
bevidsthed Sjæl og hjerne
Hjernedød og bevidsthedssyn
Hjerne og sjæl
Lone Franks store hjernetrip
Jes Bertelsens specielle bevidsthedsforskning
dannelse Dannelsens hemmelighed og udfordring
dogmatisering Afdogmatisering, men ikke afmytologisering
faderkompleks Ole Christian Madsens 'Prag'
fedme Fedmesamfundets inkonsekvenser
forargelse Muhammed-tegningerne og forargelsen
forførelse Film og forførelse
Sprog og forførelse
fornuftsafmagt Fornuftens afmagt
fromhed Det fromme menneske
had Had og demokrati (om politisk had)
Hadets tiltrækning og livsløgn
helligt menneske Den hellige Frans af Assisi
hekseforfølgelse Hvorfor skal hekse på bålet?
hjernedød Grov løgn og propaganda om hjernedød og organdonation
hjernedød Hjernedød og bevidsthedssyn
holisme Holismen en umulighed i dag
hybris Strube - stræben, hybris og selvmord
idealisme Blekingegadebandens syge idealisme
identitet Identitetens fænomen
intellektualisme Intellektualismens dilemma
Intellektualismens systematiske guds- og mytebedrag
isolation: Tilfældet Natascha Kampusch
jeget: Jeget og selvet
kollektivt ubevidste: Det kollektivt ubevidste og dets fundamentale eksistensværdi
koldkrigs-strid Krig om koldkrigsforskningen
kult Sport og kult i nutiden
kærestesorger kærestesorger før og nu (Malmros)
livskvalitet Veje til livskvalitet og mening - artikelserie
lykke Lykke og velstand er to ting
manipulation med film AFR - i sandhed en utroværdig film
meditation Meditation, begær og mening
mening Meditation, begær og mening
mobbebobler Bobler i økonomi og medier
moralsk forvirring Blekingegadebandens moralsk og politisk afsporing
ontologi Ontologi-serie
overgangsriter 'Supervoksen', overgangsriter og 'syndefald'
pornoficering Pornoficering eller seksualisering?
retsfølelse Retsfølelsen og unges uansvarlige kørsel
revolutionær At være revolutionær
romantikken Romantikken ifølge Rüdiger Safranski
rummet Rummet og virkeligheden
seksualitet Generøsitet, seksualitet og Tor Nørretranders
selvet (totalpsyken) Selvet - sjælen - ånden
selvopdagelse Stanislav Grof - eller selvopdagelsens eventyr
selvrealisering Selvrealiseringens idé og psykologi
sjælen Hjerne og sjæl
Sohn-syndromet Sohn-syndromet som del af det generelle APESE-syndrom
sport Sport og kult i nutiden
Stalin-fascination Sund fornuft - ikke éndimensional rationalisme
stress Stine Bosse - sjæl og opladning
stress Den udbredte stressfølelse skal tackles både individuelt og kollektivt  (10.3.16.
stræben Strube - stræben, hybris og selvmord
sund fornuft Sund fornuft - ikke éndimensional rationalisme
symboler Symboler i værdikampen
syndefaldet Myte, ord og billede
'Supervoksen', overgangsriter og 'syndefald'
taknemmelighed Forår og taknemmelighed
terapi Lever Søren Ventegodt op til etisk standard for terapeuter?
terrorisme Hvorfor terrorisme?
tiden Tiden og virkeligheden
transcendens Transcendens
ubevidste Troen på det ubevidste i mennesket som noget godt
ungdomsforvildelse Grass, nazismen og moralen
utopier Utopi - eller varm luft?
virkeligheden Serie i syv afsnit om menneskets virkelighedsopfattelse
ydmyghed Ydmyghed og jeg-relativisering
ånden Ånd, natur og oplysning



Se iøvrigt oversigterne over samtlige artikler på Jernesalt:

Alfabetisk register: Klik
Kronologisk register: Klik

Emneindex  Klik
Personindex  Klik samt

Sagregister til Værdimanifestet.



Til toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  



utils postfix clean
utils postfix normal