Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - vaerdier51sag

ARTIKEL FRA JERNESALT - 21.11.04.


Sagregister til værdimanifestets forkortede versionA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Æ, Å

Opslag vil tage nogle få sekunder,
da link'et går på et andet dokument.

Afhængigheden af noget større
Afslutning
Aggressivitetens positive aspekt
Aggressivitetens negative aspekt
Aggressivitetsdriften
Aksiomer  (særskilt dokument)
Ansvarlighed som biologisk kendsgerning
Arbejdet

Barmhjertighed
Basale danske fortællinger
Begejstringen som del af naturen
Bevidsthed
Bevidstheds-aksiomet
Billede og myte
Børn og unges frigørelsesproces

civile samfund, det

Dagligsproget
dynamik, socialliberalismens
Dynamik-aksiomet
Døden og dødskriterierne
Dødsstraf

Efterskrift
eksistens, videnskab og
Eksistens-aksiomet
Elementernes gave
Emergens
Emergens-aksiomet
Empiri-aksiomet
Erkendelsen  (hovedafsnit)
Erkendelsens forudsætninger
Etikken  (hovedafsnit)

Filmkunstens placering
Folkekirken
Folkeligheden
Folkeskolens fundament
Forord
Forudsætninger, (redaktørens)
frigørelsesproces
Friheden og ligheden
Frihedens rige, drømmen om
Fælles dagligsprog
Følelser og videnskab

gamle moralske bud, de
Globaliseringen
Globaliseringens modsætninger
Grådighed
Gudsforestillingen

Hadets forbandelse
Hangen til dogmer
Hav barmhjertighed
Hav mod til at holde af
Helhedsrealistisk vurdering af kunsten
Historien  (hovedafsnit)
Historien mangesidig
Historien som fortælling
Hjertekravet om en modergud
Hovedkilder til samvittigheden

Idealisme eller materialisme?
Individet afhængigt af noget større
Individet som fundamental værdi  (hovedafsnit)
Individualsynspunktet kontra samfundssynspunktet
Indledning
Indlevelse
indre univers, det
Indvandringens udfordring
Inspiratorer, (redaktørens)
Internationaliseringen
Internationaliseringen (2)

Jeget og Selvet

Klassemodsætninger
Kløften mellem rige og fattige
Komplementaritet (Indledningen)
Komplementaritet (Individet)
Komplementaritet (Politikken)
Komplementaritet (Psykologien)
Komplementaritets-aksiomet
Konsistens-aksiomet
Konsistenskravet
Kontakten til den ikke-borgerlige dimension
Kristendommen som historisk forudsætning
kultiske rum, det
Kultur som vedvarende tilblivelse
Kulturbevidsthed
Kulturel ekspansionsevne
Kunst som alternativitet
Kunsten  (hovedafsnit)
Kvantemekanik og erkendelse
Kvindernes frigørelse

Lederskabets nødvendighed
Liberalisme kontra socialisme
Livskvalitet
Lyv ikke for dig selv

Magtstræbet
Medlemsskabet af EU
Menneskelig ansvarlighed
Menneskesyn
Miljøpolitikkens fronter
modergud, Hjertekravet om en
Moderniseret udgave af De Ti Bud
Monarkiet
Moralen som del af naturen
Moralisme
Musikkens etiske dimension
Musikkens og teatrets særstilling  (hovedafsnit)
Musikkens rolle
musiske menneske, det
Mytologi

Nationalstatens fortsatte realitet
Naturen som fundamental værdi  (hovedafsnit)
Nihilisme og postmodernisme
Nær ikke had
Nødvendige sprogregler

Offentlige sektors problematik
Oplysningens dobbelthed
Orden og sikkerhed

Parametre for vurdering af kunst
Politik som magtkamp
Politikken  (hovedafsnit)
pressede erhvervsliv, det
Primærprocessen
Prioriteringens nødvendighed
Privatejendomsretten
Psykologiens funktion i eksistensen
Psykologisk dybdeindsigt  (hovedafsnit)

Realitets-aksiomet
Relativisering
Religion som hovedkilde til kultur
Religionen og sekulariseringen  (hovedafsnit)
Religionsfornyelse en mulighed?
religiøse fest, den
Retssikkerhed
Rockmusikkens placering
Rummets begreb

Samfundet som fundamental værdi  (hovedafsnit)
Samfundet som gave
Seksualitetens gave og udfordring
Sekularisering
Sekulariseringen som nutidig udfordring
Sekulariserings-aksiomet
Sekundærprocessen
Selvet, Jeget og
Sex og kærlighed
Sjælelivet som del af naturen
Sjælen ikke naturvidenskab
Skolekultur kontra musisk kultur
Skolen
Socialliberalisme som kompromis?
Sondring mellem ting og følelser
Sondringen mellem jeget og selvet
Specifikke kristne forestillinger
Spiritualitetens funktion
Sprogets værdi
Sprogevnen
Sprogpsykologisk aksiom
sprogregler, nødvendige
Stabile tænke/føle-fænomener
Subjekt/objekt-skellet
subjektive virkelighed, den
sunde og usunde fornuft, den
Sundhedsvæsenet
Syndefaldsmyten

Tal og abstraktion
Terrorismens svøbe
Ti Bud, Moderniseret udgave af De Ti Bud
Tidens begreb
Tilfældigheden
Tilgivelsens idé
Trafikpolitikken
Tragedie og humor
Tragedie-aksiomet
Transcendens
Transcendens og emergens
Tro, begrebet
Troes-aksiomet
Tvetydigt forhold til USA

Ungdomskulturens overmod
Unges frigørelsesproces
Uregerligt sygehusvæsen

Velfærdssamfundet
Velfærdssamfundets uangribelighed
Velfærdstrygheden
Verdensanskuelses-aksiomet
Videnskab og eksistens
virkeligheder, To
Virkelighedsaksiomet
Virkelighedstroskab
Vær ikke grådig eller viljesyg
Værdi-aksiomet
Værnepligten

Æsteticisme

Åbenhed over for nydannelser
Åbne samfund I
Åbne samfund II
ÅndslivetLink til Eksistentielt værdimanifest:

Forkortet version
Komplette udgaveTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal