Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - jernesaltlaesning

ARTIKEL FRA JERNESALT - 6.12.06. - (OPDATERET 17.11.10.)


At læse Jernesalt - er slet ikke så ligetil

Hjemmesiden JERNESALT er et uafhængigt internetorgan for den
tværfaglige, dynamiske og komplementære helhedsrealisme.

Uafhængigheden betyder uafhængighed af økonomiske, partipolitiske og konfessionelle interesser, men naturligvis ikke manglende optagethed af vigtige eksistentielle fænomener som politik, kunst, etik, videnskab og religion. Tværtimod. Redaktionen er overordentlig optaget af disse fænomener - som det bl.a. vil fremgå af oversigten over Muhammed-sagen eller oversigten over Essays.

Formålet med at tage emnerne op til behandling ud fra den grundliggende filosofi er ikke primært polemisk, men derimod - som det fremgår af Programerklæringen af 2.6.02. - at belyse dem på en sådan både sagligt forsvarlig og personligt engageret måde at det giver stof til eftertanke, endda helst stilfærdig eftertanke. Jf. Eftertankens væsen og mening.

Dette betyder for det første at JERNESALT ikke lægger op til debat om emnerne og derfor heller ikke optager debatindlæg på siderne, men naturligvis gerne besvarer seriøse spørgsmål og gerne modtager specifikke oplysninger om deciderede fejl i givne data, hvis sådanne måtte forekomme. De vil da uden videre blive rettet. - Se e-mail-adressen under Kontakt.

For det andet indebærer formålet at der stilles den forventning til læseren at denne ikke bare umiddelbart reagerer på de fremsatte meninger ved at fare i blækhuset eller i tastaturet med sin indsigelse, men derimod giver sig tid til at tænke over det fremsatte og gerne til også at læse lidt videre på siderne - enten i den pågældende artikel eller i de henvisninger til andre artikler der gives i selve teksten eller efter tekstens afslutning. Meningen er ikke at læseren skal overbevises om noget, men lade sine egne meninger konfrontere med et andet menneskes gennemreflekterede filosofi og holdninger.Det er en af de store fordele ved internettets offentliggørelser at henvisninger kan gives på stedet og kan udnyttes af læseren til umiddelbar uddybning af en artikel eller et opslag. Denne fordel udnyttes optimalt af JERNESALT, fordi dette organ bygger på en klar, original og fuldt offentliggjort filosofi - den komplementære helhedsrealisme - og ydermere spænder over alle eksistensens områder fra samfundsforhold til religion og humor som det fremgår af rubrikoversigterne i venstre side.

JERNESALT bliver på denne måde en hjemmeside der adskiller sig markant fra andre hjemmesider ved ikke at specialisere sig i snævre fag- eller interesseområder eller propagandere for snævre økonomiske, politiske eller religiøse interesser. Og JERNESALT adskiller sig også fra andre ved ikke at nøjes med at ytre sin impulsive mening om dit og dat, således som det sker på de gængse weblogs. Disse er i virkeligheden at betragte som en form for offentlige dagbogsbekendelser, hvor udgiveren delagtiggøre andre mennesker i sine spontane indfald og udfald med muligheden for eventuelt at få spontane reaktioner på disse fra andre mennesker med trang til lignende spontane udfald.

Alle disse ting er der åbenbart behov for i det samlede mediebilleder - ellers var de ikke så populære som tilfældet er - men ingen af dem fremmer den stilfærdige eftertanke der er forudsætningen for at et menneske kan komme videre i sin eksistentielle udvikling hen imod en rigere erfaring og en højere grad af nuancering og relativisering. Derfor er JERNESALT alt andet end en weblog. Den er en 'eksistenslog'. - Jf. artiklen Weblogs og eksistenslogs.Faktisk prøver JERNESALT at modvirke denne tendens, fordi det er redaktørens opfattelse at tiden i allerhøjeste grad lider under en sådan overfladisk form for 'filosoferen' der altid blot giver sig udtryk i den impulsive og spontane meningsytring og de polemikker denne kaster af sig. Meningsudveksling af denne art - som også stortrives og stimuleres i mediernes forskellige former for interviews og debatprogrammer - kan nok give deltagerne og tilhørerne 'oplevelser', dvs æstetiske indtryk der kan nydes sålænge de står på og som eventuelt om nødvendigt kan afreageres øjeblikkeligt med spontane bifalds- eller mishagsytringer. Og det er fint nok. Men det fremmer ikke større erkendelse og forståelse eller bedre kommunikation, således som den egentlige, men i dag stærkt forsømte samtale gør. Derfor jævnlig mediekritik i JERNESALT - jf. rubrikken Medier.

Overfladisk læsning og debat bringer heller ikke deltagerne i nærheden af muligheden for en etisk bindende nyerkendelse, sådan som den gode samtale eller den stille fordybelse kan gøre. Men unægteligt stiller samtalen, den dybere refleksion og den egentlige nyerkendelse særlige krav til folk. Og det er uden tvivl grunden til at mange går uden om dem.JERNESALT prøver fuldt bevidst at fremme eftertanken og nyerkendelsen ved at give de enkelte emner en relativt grundig behandling og samtidig sætte denne ind i en større eksistenfilosofisk og erkendelsesmæssig samt historisk ramme. Derfor vil de enkelte artikler ikke umiddelbart kunne forstås fuldt ud af en læser der ikke har fulgt denne specielle hjemmeside over længere tid og således er blevet nogenlunde fortrolig med både sproget og den bagved liggende tankegang.

Ved læsning af JERNESALT anbefales det derfor at give sig tid til eftertanke og at følge forslagene til videregående fordybelse via henvisninger til andre artikler. Det er desuden også muligt at finde andre henvisninger under oversigter og registre: Der findes både en kronologisk og en alfabetisk oversigt over samtlige artikler. Og tillige emne-register og personregister. En generel søgefunktion på Jernesalt er med vilje fravalgt, fordi det ikke er meningen med Jernesalt at kunne søge fragmentariske oplysninger og bemærkninger om alt muligt, men derimod at kunne komme til at se alt i en større eksistentiel sammenhæng.For at understrege det personlige udgangspunkt har redaktøren - der skriver under pseudonym - røbet lidt om sig selv under Redaktion, og her også har henvisninger til

Redaktøren har for forvirringens skyld inddraget to medforfattere, der også skriver under pseudonym. Deres artikler findes under rubrikkerne Jens Vrængmose og Peer Sendemand. Den først tillader sig en polemisk stil, den sidste er mere enfoldig.

Udover over de filosofiske hovedartikler under den komplementære helhedsrealisme er der i 2009 forelagt en sammenfatning af hele den komplementære helhedsrealisme med tillæg om religion under titlerne

Desuden findes en vigtig serie om Virkeligheden med følgende afsnit:

Hertil kommer en række essays om centrale inspiratorer som Vilh. Grønbech, Niels Bohr, Konrad Lorenz, Erling Jacobsen, Jes Bertelsen, Storm P. m.fl. Links til disse essays vil kunne findes under portrætbillederne til højre.

De øvrige billeder er lavet af en og samme kunstner, nemlig Bente Buck, hvis kunstblade kan findes ved klik på dette link.

Så der må siges at være rigeligt med stof til læsning og eftertanke. Status over Jernesalts udvikling gives årligt på hjemmesidens fødselsdag den 2.6. Sidste status findes her.

Og humoren er heller ikke glemt.

Så rigtig god fornøjelse!

Ejvind RiisgårdTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 30.1.2015