Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - kunstblad05

KUNSTBLAD 05   -    Skabelsen   I - V  af Bente Buck
1. dag

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.
Og jorden var øde og tom, og der var mørke over verdensdybet.
Men Guds ånd svævede over vandene.
Og Gud sagde: "Der blive lys!". Og der blev lys.
Og Gud så at lyset var godt, og Gud satte skel mellem lyset og mørket,
og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat.
Og det blev aften, og det blev morgen, første dag. (1. Mosebog 1,1-2)2. dag

Derpå sagde Gud: "Der blive en hvælving midt i vandene til at skille vandene ad!"
Og således skete det: Gud gjorde hvælvingen
og skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen;
og Gud kaldte hvælvingen himmel.
Og det blev aften, og det blev morgen, anden dag. (1. Mosebog 1,6-8).3. dag

Derpå sagde Gud: "Jorden lade fremspire grønne urter, der bærer frø,
og frugttræer der bærer frugt med kærne, på jorden!"
Og således skete det: Jorden frembragte grønne urter der bar frø, efter deres arter,
og træer der bar frugt med kærne, efter deres arter. Og Gud så, at det var godt.
Og det blev aften og det blev morgen, tredje dag. (1. Mosebog, 1,11-13).4. dag

Derpå sagde Gud: "Der kommer lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat,
og de skal være til tegn og til fastsættelse af højtider, dage og år
og tjene som lys på himmelhvælvingen til at lyse på jorden!"
Og således skete det... Og Gud så at det var godt.
Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag. (1. Mosebog, 1.14-20).5. dag

Derpå sagde Gud: "Vandet vrimle med en vrimmel af levende væsener,
og fugle flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen"!
Og således skete det... Og Gud så, at det var godt.
Og Gud velsignede dem og sagde: "Bliv frugtbare og mangfoldige
og opfyld vandet i havene og fuglene blive mangfoldige på jorden!"
Og det blev aften og det blev morgen, femte dag. (1. Mosebog 1, 21-23).6. dag

Derpå sagde Gud: "Lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os, til at herske over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr på jorden og alt kryb, der kryber på jorden!" Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: "Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør Eder til herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører sig på jorden!"..... Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag. (1. Mosebog 1, 27.31).7. dag

På den syvende dag fuldendte Gud det værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende dag efter det værk han havde udført; og Gud velsignede den syvende dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit værk, det Gud havde skabt og udført. (1. Mosebog, 2. 2-3).Akvareller på japansk rispapir 2005 - af Bente Buck.Bemærkning til skabelsesmyter som sådanne:

Skabelse i mytologisk forstand således som den skildres i 1. Mosebogen er ikke primitiv naturvidenskab og skal ikke sammenlignes med moderne forestillinger om universets tilblivelse for milliarder af år siden.

Myterne er de første åndsmenneskers fortællinger om skabelsen af menneskets lyse og varme eksistentielle univers og dermed om meningen med livet. De er uadskillelige fra menneskets arketypiske forestillinger, dvs spontane og universelle grundforestillinger om guder. Men de er analoge med alle individers senere opdukkede spontane åbenbaringer af verdens meningsfuldhed. De udtrykker med andre ord en eksistentiel sandhed.

Jf. artiklen:  Sandheden og den dobbelte virkelighed.
Eller se den enfoldige Peer Sendemands betragtninger over skabelsen:
Er der en mening med tilværelsen?

Med hensyn til skabelsens syvende dag, hviledagen, henvises til artiklen

Er der en idé med at holde hviledag?Se også   Kunstblad II - Mytologi  eller artiklerne

'Myte, ord og billede' ,hvor tesen om 'billedet som før ordet' tages op, og

Mytologi  der belyser emnet mere religionshistorisk.Til øvrige kunstblade

Kunstblad I - Masker
Kunstblad II - Mytologi
Kunstblad III - Bibelmotiv
Kunstblad IV - Sagn og eventyr
Kunstblad VI - KlovneserieLink til Bente Bucks hjemmesideSamling af fantasibilleder - udgivet i bogform

Udvalget af 50 reproduktioner af Bentes fantasibilleder (akvareller) er i juni 2013 blevet samlet til
en bog som kan erhverves ved henvendelse til Bente Buck selv på telefon 3678 8117.

Pris: 300 kr. + forsendelse.

Bogens format er 30x30 og har 52 sider.

Til toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 12.12.2014