Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SEKULARISERING
 
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Religion

Religion - oversigt over artiklerOpmærksomheden henledes på, at Jernesalt ikke skrives af akademisk interesse, men af eksistentiel. Dette betyder bl.a. at der tilstræbes almindelig redelighed i brug af kilder og referat af andres meninger, men ikke gives noter med eksakte referencer. Hjemmesiden skal først og fremmest læses eksistentielt, dvs med henblik på at udfordre egne subjektive meninger. Nærmere herom i artiklen At læse Jernesalt.

Der gøres endvidere opmærksom på, at flere af artiklerne ikke er systematiske behandlinger af emnet,
men kommentarer til aktuelle artikler, film, tv-udsendelser og bøger.Indholdsfortegnelse for emnet 'religion':

Grundartikler om religion
Mytologi contra dogmatisk religion
Folkekirken og protestantismen
Katolicismen
Islam
Ateismen
Sekulariseringen
Religion og videnskab
Religion og humor
Specifikke emnerGrundartikler:    
Til toppen  Næste

Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Åndelige strømninger i det 19. årh. ifølge Vilh. Grønbech  (28.05.08.)
Det romantiske som åben føling med det kollektivt ubevidste  (26.05.08.)
Romantikken ifølge Rüdiger Safranski  (23.04.08.)
Europa - religiøs slagmark igen?  (16.3.08.)
Religion, eksistens og sekularisering -   eller Religion, Politiken - og Europas fremtid

Virkelighed, videnskab og eksistens II  (24.1.23.)
Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Metafysik er en fatal underkendelse af det ubevidste  (5.2.22.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)
Coronakrise, højtid og forår  (4.4.21.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
Livets alvor ses klart i lyset af coronakrisen  (3.4.20.)
Coronavirus-krisen må sættes ind i det store perspektiv  (12.3.20.)
Den massive uvidenhed om det kollektivt ubevidste ses klart ved juletid, men kom også frem på en højere læreanstalt  (24.12.18.)
Ånd og virkelighed nøgternt set i 2018  (20.05.18.)
Vilh. Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Teologien er ikke til megen hjælp for tiltrængt ny religionsforståelse  (25.2.18)
Er Gud menneskets opfindelse?  (22.2.18.)
Kristendommens håbløse modsætninger nødvendiggør et skarpt opgør  (24.12.17.)
Hvorfor skal unge mennesker bekræfte en meningsløs trosbekendelse?  (5.5.17.)
Videnskabstroens ubærlige snæversyn  (21.4.17.)
Håbet er det grænseoverskridende i eksistensen  (16.4.17.)
Ufred i verden er normaliteten  (14.4.17.)

Mennesket som et legende væsen - (1) introduktion -
om kulturhistorikeren Johan Huyzingas værk om kulturens oprindelse i leg
  (4.5.16.)
Arbejde, forskning og religion  som kulturens tre hovedkilder (28.12.04.)
Vilh. Grønbechs kulturopgør
Hvad skal vi med religion?     (14.2.07.)
Er religion en privatsag?  eller er det på tide at se den som et offentlig anliggende?
Religion på dagsordenen  (24.2.06.)
Hvad skal vi med myte, kult og religion?  (10.4.11.)

Fri os fra fortsat religiøs forvirring  (15.3.16.)
Jul og folkereligiøsitet  (24.12.15.)
Muhammedtegningernes altafgørende betydning  (30.9.15.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Næstekærlighed kan ikke bære samfundet  (31.10.14.)
Gud er hverken for troende eller for vantro  (24.10.14.)
Noget må gøres for at bevare den religiøse forvirring!  (14.11.11.)
Buddhas veje ifølge Peter Elsass  (26.6.11.)
Livskvalitet, religion og humor - 5. artikel i ny serie om livskvalitet  (12.2.12.)
Religionen og sekulariseringen  Afsnit af Værdimanifestet  (17.9.04.)

Kristendommen passé?  (26.12.04.) eller har den potentiale til fornyelse?
Europas forudsætninger  (15.8.05.)
Den tredje vej til religionsanskuelse  uden om ensporet teologi og distancerende videnskab
Jeg-relativisering, historie og kristendom  (27.5.07.)
Meier Carlsen om danskernes religiøse analfabetisme  (28.4.07.)
Det er åndsfriheden det gælder  (2.2.06.)
Ånd og virkelighed  (29.7.07.)Myte og kult contra dogmatisk religion    
Til toppen  Næste

Dogmer af alle slags bør bekæmpes  (16.1.23.)
Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Kim Leines store roman "Rød Mand/Sort Mand"  (26.7.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Umiddelbarheden hos naturmennesket  (6.2.16.)
Er julesalmer i folkeskolen en uting?  (23.12.11.)
Kan alle vore forestillinger dekonstrueres?  (25.04.08.)
Mytologi  (2.8.02.)
Myte ord og billede  (13.7.02.)
Grundtvig som mytisk digter og profet

Jul, mytologi og teologi  (23.12.06.)
Musik - underholdning eller kult?  (9.5.06.)
Ind i musikken

Sport og kult i nutiden  (30.4.06.)
'Ten Canoes' - filmisk indblik i de australske aborigineres fremmede verden  (4.1.07.)Folkekirken og protestantismen    
Til toppen  Næste

Krise, højtid og historisk fejltagelse  (16.12.22.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
Vilh. Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Teologer dræber sund livstro  (18.4.19.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Folkeskolen og Folkekirken er nu i et klart modsætningsforhold  (20.12.17.)
Det mest utidssvarende ved kristendommen er intellektualismen og bekendelsestroen  (4.11.17.)
Teser mod Paulus og Luther - i anledning af 500-året for Luthers oprør mod Pavekirken  (31.10.17.)
Luther ifølge Herbener  (29.10.17.)
Den lutherske kirkes møde med paven et brud på undsigelsen af stedfortræder-ideen  (02.11.16.)
Jul og folkereligiøsitet  (24.12.15.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Folkekirkens falliterklæring om tro  (27.1.15.)
Folkekirken kan ikke finde ud af gudsforholdet  (28.12.14.)
Folkekirken, kønsudjævningen og flugten fra den sande udfordring
- eller da Folkekirken blev til Lillekirken der var glad for sig selv
  (14.12.12.)
Folkekirke, statskirke og folkereligion  (17.5.12.)
Hvad skal præster stille op med kødets lyst?  (16.3.10.)
Muhammed-tegningerne skiller vandene  (4.1.06.)
Gives der mon en tredje vej i eksistensen - hinsides determinisme og vilkårlighed?  (20.6.08.)
Lars Noréns specialudgave af "Ordet" på Det kgl. Teater  (28.04.08.)
Religion ude af Danmark?  (11.4.06.)
Opret et kultusministerium!  (14.2.05.)
Fogh Rasmussen om Grundtvig, Kirkegaard, etik og religion  (15.12.05.)
Fogh, religion og sammenhængskraft  (24.5.06.)
Grundtvig som mytisk digter og profet

Lad dog Auken præke!  (9.1.05.)
Jens Rohde udstiller Venstres manglende afklaring  (8.1.06.)
Modsætningen mellem kvindelige og mandlige præster  (6.1.08)
Åbent brev til biskop Karsten Nissen, Viborg,
om kristendommens genindførelse og folkekirkens stilling i folkelivet
  (20.4.06.) Religion ude af Danmark?  (11.4.06.)


Grosbøll sat på plads uden præsteret  (23.5.05.)
Præsten der ikke kan tages alvorligt  - om den afsluttede dilettantkomedie i Taarbæk
Gud, sprog, sekularisering og religionsskifte   om folkekirken efter Taarbæk-sagen
Er problemet med Grosbøll præstens tro eller folkekirkens dogmer?  (11.6.04.)
Folkekirken under pres  om registrering og velsignelse af homoseksuelleKatolicismen    
Til toppen  Næste

Teologer dræber sund livstro  (18.4.19.)
Den lutherske kirkes møde med paven et brud på undsigelsen af stedfortræder-ideen  (02.11.16.)
Martyr-udstilling provokerer til stillingtagen  (30.5.16.)
76-årig argentinsk franciskaner fra Jesuitterordenen ny pave  (14.3.13.)
Overgangspaven (Benedikt XVI) er kørt træt og abdicerer  (15.2.13.)
Hvad skal præster stille op med kødets lyst?  (16.3.10.)
Katolicismens inderste væsen
Pave Johannes Paul II  (Religion - 19.11.02.)
Pave Johannes Paul II er død  (3.4.05.)
Paven begravet   (10.4.05.)
Europæisk kardinal ny pave  (20.4.05.)
Det fromme menneske   om uskyld, hellighed og jomfruelighed (24.12.02.)
Den hellige Frans af Assisi  (30.6.07.)
Mariadyrkelsen - en katolsk specialitet der vidner om kønsulighed i de religiøse grundforestillingerIslam    
Til toppen  Næste

Kritik af Skovgaard-Petersens fremragende bog om islam  (11.3.21.)
Fremragende bog om Muhammad og Islam af dansk islamforsker  (7.3.21.)
Islamismen stadig en trussel mod Europa  (2.3.21.)
Kampen mod islamismen må og skal være flersidig  (15.11.20.)
16-årig fransk pige udløser tiltrængt debat om retten til fri religionskritik>   (9.02.20.)
Seehofer tager tyren ved hornene: Islam hører ikke hjemme i Tyskland  (6.4.18.)
Den militante Jihad-bevægelses ånd og inkonsistens  (4.2.18.)
Omskæring af drengebørn er absolut ikke en uskyldig ting  (18.1.18.)
Martyr-udstilling provokerer til stillingtagen  (30.5.16.)
Muhammedtegningernes altafgørende betydning  (30.9.15.)
Er ytringsfriheden virkelig så afgørende  (8.3.15.)
Vestens kamp mod islamismen er en kamp for sekulariseringen  (11.11.14.)
Mohammad truer norsk ytringsfrihed  (16.2.10.)
Burkaforbud - et led i kvindefrigørelsen
eller et led i diskrimination af muslimer?
  (18.08.09.)
Racismekonferencen i Durban en betænkelig affære  (25.4.09.)
Islam - en trussel? den vigtige forskel mellem islam og islamismen
Islamofobi - angst for islam, islamisme eller terrorisme?  (14.5.06.)
Tariq Ramadans bog om europæisk islam  (31.10.07.)

Fred og fare - ifølge Sven Burmester  om bl.a. islams særlige problemer (19.7.07.)
Fredsbrev fra muslimske religiøse ledere virkningsløst  (16.10.07.)
Paven og Profeten  (17.9.06.)
Front mod islamismen  (4.3.06.)
Muslimerne må gøre op med al islamisk absolutisme  (7.12.05.)
Reform af islam kræver opgør med absolutismen  (21.11.05.)
Muslimerne, ytringsfriheden og følsomheden  (20.10.05.)
Dialogmøde med muslimer på Marienborg  (25.9.05.)
Tamt budskab fra missionerende ahmadiyya-kalif   (14.9.05.)
Alt det besvær med islam  (7.9.05.)
Frihedspris til Ayaan Hirsi Ali  (21.11.04.)
Mordet på Theo van Gogh   Gik han for vidt i kritikken af islam? (14.11.04.)
Sharia, Sherin og sekularisering   om Sherin-Khankan-sagen og Det Radikale Venstre (29.9.02)Ateismen    
Til toppen  Næste

Dogmer af alle slags bør bekæmpes  (16.1.23.)
At være ateist er snæversynethed   (28.1.11.)
Ateismens problematik  (26.3.05.)
Grænser for Gud? - Eller grænser for religionsforvirring?  (24.11.05.)
Nikolaj Cederholms ateistshow en smart fordomsbekræfter  (7.3.07.)Sekularisering    
Til toppen  Næste

Dogmer af alle slags bør bekæmpes  (16.1.23.)
Coronakrise, højtid og forår  (4.4.21.)
Sandeligt: Tiden er inde til store forandringer  (22.2.21.)
Kampen mod islamismen må og skal være flersidig  (15.11.20.)
Herbener forudser et stort religionsskifte uden ånd  (9.1.18.)
Colling Nielsen hylder det åndløse massemenneske  (6.1.18.)
Folkeskolen og Folkekirken er nu i et klart modsætningsforhold  (20.12.17.)
Jul og folkereligiøsitet  (24.12.15.)
Året der gik bød på krig, kriser og debat, men ikke på udsyn og format  (4.1.15.)

Er julesalmer i folkeskolen en uting?  (23.12.11.)
Georg Brandes og hans dybt inkonsistente radikalisme  (30.4.09.)
Racismekonferencen i Durban en betænkelig affære  (25.4.09.)
Gravøl for oplysningen?  (9.12.04.) Er oplysningsprojektet dødt eller står det foran sin renæssance?
Sekulariseringen må opdateres, så den kun verdsliggør selve den politiske magt   (29.11.04.)
Intellektualismens systematiske guds- og mytebedrag  (17.11.06.) - kritik af Lars Sandbecks bog om den mytisk-poetiske idé hos filosofferne Peter Kemp, Johannes Sløk og Amos WilderReligion og videnskab    
Til toppen  Næste

Virkelighed, videnskab og eksistens  (07.1.23.)
Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Den udbredte stressfølelse skal tackles både individuelt og kollektivt  (10.3.16.
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Folk forstår ikke modsætningen mellem religion og videnskab,
men helhedsrealismen viser at modsætningen er komplementær
  (13.7.15.)

Terroraktionen i Paris blev udvidet dramatisk. Reaktionen viser fortsat stor religiøs forvirring  (10.1.15.)
Falske udsagn om Grønbech i forhold til Nietzsche og kristendommen  (8.3.13.)
Er der en mening med døden?  (19.10.11.)
At være metafysiker er en tvivlsom affære  (26.1.11.)
Den provokerende mestertænker Claude Lévi-Strauss er død  (16.11.09.)
Religiøsitet, dumhed og pseudovidenskab
- kommentar til Helmuth Nyborgs leg med statistik
  (3.7.08.)
Gud og Darwin - intelligent design eller videnskab eller noget helt tredie  (18.10.05.)
Har Gud designet verden?   om teorierne om Intelligent Design  (15.9.04.)
Lone Franks store hjernetrip - et ambitiøst partsindlæg om 'Den femte revolution'  (30.9.07.)
Nordmanden Johan Lems tværfaglige helhedsfilosofi  (27.3.07.)
Helhedsrealismens fortrin  (5.3.06.)
Livet og virkeligheden  (22.07.07.)
Rummet og virkeligheden  (12.7.07.)
Videnskaben eller Gud  (18.10.05.)Religion og humor    
Til toppen  Næste

Storm P.s lidelseshistorie  (21.4.19.)
Kim Leines store roman "Rød Mand/Sort Mand"  (26.7.18.)
Terroren mod 'Charlie Hebdo' rammer den religiøse forvirring  (8.1.15.)
Religion, humor og tragedie  (19.02.06.)
Religiøse følelser ikke uantastelige  (6.2.06.)
Humor og religion i værdikampen  (4.2.06.Specifikke emner    
Til toppenRegeringsforhandlingerne trækker ud  (4.12.22.)
Situationens alvor her ved genåbningen af samfundet  (9.4.20.)
Fremragende ny film om van Gogh og evigheden  (16.3.19.)
Er der en mening med døden?  (19.10.11.)
Bøn og meningsmåling eller pjat  (20.4.09.)
Kulturalismen kontra oplysningsidé  (11.10.08.)
En tredje vej i eksistensen - hinsides determinisme og vilkårlighed?  (20.6.08.)
Himmel og helvede  (24.3.08.)
Forår og taknemmelighed  (16.4.07.)
Jul og krise 2008  (23.12.08.)
Påskens højtid  (5.4.07.)
Meditation, begær og mening  (27.12.06.)
Pinse, sol og helligånd  (04.06.06.)
Himmelfart, jordbundethed og realitet  (25.05.06.)
Hellig krig eller hellig ånd?  (26.2.06.)

Medierne og religionen  om en medieforskers syn på 'de åndelige medier'. (24.5.04.)
Tal med DR2's selvbestaltede præsteskab  om Clement B. Kjersgaards tv-serie "Tal med Gud"Se iøvrigt oversigterne over samtlige artikler på Jernesalt:

Alfabetisk register: Klik
Kronologisk register: Klik

Emneindex  Klik
Personindex  Klik samt

Sagregister til Værdimanifestet.Til toppen   Til forsiden   PrintVersion  


utils postfix clean
utils postfix normal