Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
EKSISTENS
 
2019-FILOSOFIEN
 
SAMFUND
 
SEKULARISERING
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Erkendelse

Erkendelse - artikeloversigtOpmærksomheden henledes på, at Jernesalt ikke skrives af akademisk interesse, men af eksistentiel.
Dette betyder bl.a. at der ikke gives noter med eksakte referencer,
men naturligvis tilstræbes almindelig redelighed i brug af kilder og referat af andres meninger.

Hjemmesiden skal først og fremmest læses eksistentielt, dvs med henblik på at udfordre egne subjektive meninger.
Nærmere herom i artiklen At læse Jernesalt.

Der gøres endvidere opmærksom på, at flere af artiklerne ikke er systematiske behandlinger af emnet,
men kommentarer til aktuelle artikler, film, tv-udsendelser og bøger.Indholdsfortegnelse for emnet 'erkendelse'

Grundartikler
Ontologi
Erkendelse og naturvidenskab
Hjerneforskningens problemer
Erkendelse og religion
Specifikke emnerGrundartikler:    
Til toppen  Næste

Chatbot og anden kunstig intelligens  (16.2.23.)
Sygemeldt venstreformand blotlægger regeringens inkonsistens  (9.1.23.)
Jævne menneskers virkelighed  (3.2.23.)
Virkelighed, videnskab og eksistens II  (24.1.23.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Metafysik er en fatal underkendelse af det ubevidste  (5.2.22.)
Kampen mod techgiganterne kræver nytænkning  (13.11.21.)

Er klimaforandringer en gave til Danmark?  (20.3.19.)
Kan kunstig intelligens overhovedet omfatte etikken?  (18.3.19.)
Den massive uvidenhed om det kollektivt ubevidste ses klart ved juletid, men kom også frem på en højere læreanstalt  (24.12.18.)
'Dannelse' er et tvetydigt mål i både skolen og eksistensen  (2.8.18.)
Jørgen S. Dich var en frihedselskende forsker  (19.6.18.)
Hans Roslings groteske tro på et faktabaseret verdenssyn  (27.5.18.)
Karl Marx fejlfortolkede fremmedgørelsen  (5.5.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Uvidenheden om det ubevidste er en kulturkatastrofe  (30.3.18.)
De humanistiske fag ekspanderer uden hensyn til samfunds- og eksistensværdi  (26.3.18.)
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)
Komplementaritetens betydning for politik og eksistens  (4.6.17.)
Fatale tendenser i videnskab, politik og nyhedsformidling  (22.8.16.)
Leg, viden og filosofisk tænkning - Mennesket som et legende væsen - (4)  (18.5.16.)
Universalismen et alt for tvetydigt begreb i dag  (29.2.16.)
Hvad er den umiddelbare realitet for en størrelse?  (20.12.15.)
Systemsammenbrud betyder ikke tidernes ende, men nye muligheder  (13.9.15.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Humanioras eksistenskrise er selvforskyldt  (12.10.14.)
Gives der slet ikke nutidig og progressiv eksistensfilosofi?  (16.10.13.)
Den irrationelle uvilje mod det irrationelle  (29.05.13.)
Kierkegaard og Karl Marx hang fast i dualismen mellem ånd og materie  (09.5.13.)
Dynamisk komplementaritet  (23.8.12.)
Livskvalitet og erkendelse - 3. artikel i ny serie om livskvalitet  (24.1.12.)
Hvad skal vi med myte, kult og religion?  (10.4.11.)
Hvad skal vi med rationalitet og videnskab  (5.4.11.)
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet  (13.1.11)

Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt  (23.12.10.)
Platon - europæisk filosofis problemskabende grundlægger  (6.12.10.)
Jørn Lund, sproget og virkeligheden  (24.9.10.)
Favrholdts fejlbehæftede filosofiske forordninger
- kritik af David Favrholdts 'Filosofisk codex'
  (27.8.10.)

Manifest 2010 om tidssvarende eksistentiel dannelse  (2.6.10.)
Religion som emergent fænomen i biologien  (24.12.09.)
Meningen med livet - helhedsrealistisk set  (5.11.09.)

Erkendelsens forudsætninger
(12 afsnit af hovedartiklen om 'Den komplementære helhedsrealisme')
Erkendelsen  (5. afsnit af Værdimanifestet - 13.8.04.)
Hvad er egentlig bevidsthedsforskning?   (31.7.10.)

Gives der mon en tredje vej i eksistensen - hinsides determinisme og vilkårlighed?  (20.6.08.)
Niels Bohr filosofi og dens konsekvenser
Hvad er virkelighed?  om Niels Bohr og Københavnerfortolkningen (20.12.04.)
Peter Zinkernagels filosofi

Konrad Lorenz' kulturopgør  (biologen Konrad Lorenz' filosofi)
Vilh. Grønbechs kulturopgør  (religionshistorikeren Vilh. Grønbechs eksistensforståelse)
Jes Bertelsens verdensbillede  (idéhistorikeren/ bevidsthedsforskeren Jes Bertelsens filosofi)
Jes Bertelsen på afveje angående vores globale kulturkrise  (7.7.11.)
Jes Bertelsens specielle bevidsthedsforskning  (22.8.08.)Menneskets virkelighedsopfattelse I-VII
    Humor og virkelighed  (20.8.07.)
    Sproget og virkeligheden  (4.8.07.)
    Ånd og virkelighed  (29.7.07.)
    Livet og virkeligheden  (22.07.07.)
    Rummet og virkeligheden  (12.7.07.)
    Tiden og virkeligheden  (5.7.07.)
    Fysikken og virkelighedenOntologi    
Til toppen  Næste

Kan vore overvejelser om klimakrisen styres frem til handling?  (18.2.22.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Alvoren i menneskets eksistens spidser til  (12.12.21.)
Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Er mennesket en maskine der kan overhales af kunstig intelligens?  (25.2.19.)
'Intellektuel' er blevet et skældsord fordi ordet er udtryk for afstandtagen til det umiddelbare  (18.9.18.)
Uvidenhed om det kollektivt ubevidste er reelt en fornægtelse af åndslivet  (13.8.18.)
Kreativitet contra dekonstruktion og affortryllelse  (6.8.18.)
Al faglighed kommer til kort i eksistensen  (13.3.18.)
De humanistiske fag svigter den eksistentielle virkelighed  (11.3.18.)
Drømmer kvindefrigørelsen virkelig om kønsforskellens ophævelse (11.1.18.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Eksistens er realitetsprøvelse og tilblivelse  (4.8.14.)
eksistens og erkendelse
De stille og indadvendte - i en tid der ikke kan holde op med at snakke  (4.6.13.)
At være et jeg eller et selv, det er spørgsmålet  (22.2.11.)
At være mand og at være kvinde, hvilken forskel!  (18.2.11.)
At være hjerneforsker er noget helt andet end at være sjæleforsker  (15.2.11.)
At være paragrafrytter er forræderi mod åndens frihed  (11.2.11.)
At være naiv eller at være bevidst gør en forskel  (9.2.11.)
At være terrorist eller at være demokrat  (7.2.11.)
At være fremmed eller hjemmehørende er et etisk spørgsmål  (4.2.11.)
At være revolutionær - apropos oprøret i Egypten   (31.1.11.)
At være ateist er snæversynethed   (28.1.11.)
At være metafysiker er en tvivlsom affære  (26.1.11.)
At være vælger og politiker  (24.1.11.)
At være, at blive, og at dø (Skal læger bestemme over liv og død?)   (20.1.11.)Erkendelse og naturvidenskab    
Til toppen  Næste

Kan vore overvejelser om klimakrisen styres frem til handling?  (18.2.22.)
At være hjemme i verden og ikke fremmedgjort  (13.2.22.)
Videnskabsjournalisten Lone Frank vender op og ned på sundhed og sygdom  (18.10.21.)
Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Digitaliseringens grunddilemma  (16.12.18.)
Astrofysikeren Stephen Hawking er død, 76 år gammel  (18.3.18.)
Al faglighed kommer til kort i eksistensen  (13.3.18.)
Verdensbilledets ændring for 500 år siden langt fra problemfrit  (2.3.18.)
Niels K. Jerne - immunologi og eksistens  (6.10.17.)
Komplementaritetens betydning for politik og eksistens  (4.6.17.)
Den store kulturkrise og udvejen  (7.5.17.)
Fatale tendenser i videnskab, politik og nyhedsformidling  (22.8.16.)
Leg, viden og filosofisk tænkning - Mennesket som et legende væsen - (4)  (18.5.16.)Hjerneforskningens problemer    
Til toppen  Næste

Dokumentaristen Peter Øvig om depression, elektrochok og - løgn  (23.9.21.)
Ny debat om organdonation bør gå dybere i problemet med hjernedød  (11.10.12.)
At være hjerneforsker er noget helt andet end at være sjæleforsker  (15.2.11.)
Hjernedødskriteriet er falsk, allerede sprogligt  (11.9.10.)
Lone Franks store hjernetrip - et ambitiøst partsindlæg om 'Den femte revolution'   (30.9.07.)
Sjæl og hjerne  om hjerneforskningens problemer (2.6.02.)Erkendelse og religion    
Til toppen  Næste

Vilh. Grønbechs underkendte betydning  (21.4.18.)
Opgør med dogmatik mere og mere påkrævet  (1.4.18.)
Al faglighed kommer til kort i eksistensen  (13.3.18.)
Er Gud menneskets opfindelse?  (22.2.18.)
Tro og tillid undergraves i samfundet  (17.12.l5.)
Systemtænkeren Gregory Batesons økologiske forslag til nytænkning savner retning  (31.10.15.)
Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Folk forstår ikke modsætningen mellem religion og videnskab,
men helhedsrealismen viser at modsætningen er komplementær
  (13.7.15.)
Lys over landet, folket og eksistensen  (1.5.15.)
Hverdagssproget er blevet tømt for eksistentiel substans  (24.12.14.)
Hvad er umiddelbar realitet?  (5.11.12.)
Hvad er det egentlig for en kultur vi har fået?  (23.10.12.)
Overtro og medier  (13.7.11.)
At være ateist er snæversynethed   (28.1.11.)
Hvorfor lade sig skræmme af det irrationelle?  (7.3.10.)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (II)
Anden del af kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi
  (9.12.09.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (I)
Første del af kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi
  (5.12.09.)
Mærsk Tårnet og Jerne-auditoriet  (29.9.17.)
En film om sjælens eller sindets økologiske system
- Gregory Bateson portrætteret af datteren Nora
  (23.10.15.)

Humanioras og humanismens dybe aktuelle krise  (6.9.15.)
Isaac Newton kan først forstås fuldt ud med emergent helhedsrealisme
(Essay om den geniale fysiker - på grundlag af C. H. Kochs biografi)
  (30.8.15.)
Folk forstår ikke modsætningen mellem religion og videnskab,
men helhedsrealismen viser at modsætningen er komplementær
  (13.7.15.)
Lys over landet, folket og eksistensen  (1.5.15.)
Danmarks Radio sjofler Niels Bohrs banebrydende indsats med billig underholdning  (11.2.15.)

Hvad er umiddelbar realitet?  (5.11.12.)
Sandhed og vrøvl om Higgs-partikel  (8.7.12.)
Overtro og medier  (13.7.11.)
Favrholdts fordomme om religion og psykologi  (28.12.10.)
Sproget og universets mysterier  (13.9.10.)
Filmisk leg med virkelighed og bevidsthedstilstande i Nolans 'Inception'  (8.8.10.)
Er der en særlig psykisk energi?  (15.7.07.)
Åndsfænomenet i naturen  (10.7.10.)
H.C. Ørsteds dristige, men umulige naturfilosofi  (23.5.10.)
Kaos- og fraktalfilosofi  (13.3.10.)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (II)
Anden del af kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi
  (9.12.09.)
Biosemiotismen kontra helhedsrealismen (I)
Første del af kritik af Jesper Hoffmeyers filosofi
  (5.12.09.)
Den provokerende mestertænker Claude Lévi-Strauss er død  (16.11.09.)
Hvad skulle mennesket på månen?
- Ændrede Apollo-programmet vores syn på verden?
  (21.7.09.)
Verdensbilledet - 2009  (13.3.09.)
Liv, evolution og kultur  (28.2.09.)
Sprog, naturvidenskab og eksistensfilosofi
om modsætningen mellem naturvidenskab og eksistensfilosofi

Virkeligheden, vrøvlet og kvantemekanikken  (26.6.07.)

Marsmanden  om den danske Marsforsker Jens Martin Knudsens syn på universet (8.1.04.) Religiøsitet, dumhed og pseudovidenskab
- kommentar til Helmuth Nyborgs leg med statistik
  (3.7.08.)
Kan alle vore forestillinger dekonstrueres?  (25.04.08.)
Sandheden og den dobbelte virkelighed  (4.12.06.)
Intellektualismens systematiske guds- og mytebedrag  (17.11.06.)
Arbejde, forskning og religion  (28.12.04.) som kulturens tre hovedkilder
Hvad skal vi med religion?     (14.2.07.)
Videnskaben eller Gud  (18.10.05.)Specifikke emner    
Til toppen

Melanie Kleins særlige fortolkning af Ødipus-komplekset  (26.1.18.)
Ødipus-komplekset i hovedtræk  (24.1.18.)
Fedmesamfundets inkonsekvenser  (20.7.11.)
at være on-line og off-line  (30.8.14.)
At være revolutionær - apropos oprøret i Egypten   (31.1.11.)
At være metafysiker er en tvivlsom affære  (26.1.11.)
At være vælger og politiker  (24.1.11.)
Skal læger bestemme over liv og død?  (20.1.11.)
Ubevidst intelligens ifølge Ole Vedfelt  (27.7.10.)
Hvad skal vi dog med spiritualitet i erhvervslivet?  (20.3.10.)
Mogens Rukovs veloplagte og progressive begrebsdrilleri  (9.2.08.)
Tværfagligt identitetsseminar - en banebrydende eller halvpinlig affære?  (29.1.08.)
Marxisme, modernitet og uforudsigelighed   om Hans-Jørgen Schanz' tanker (20.10.04.)
Meditation, begær og mening  (27.12.06.)
Holismen en umulighed i dag  (7.4.05.
Nordmanden Johan Lems tværfaglige helhedsfilosofi  (27.3.07.)
Krig om koldkrigsforskningen  (19.1.07.)Se iøvrigt oversigterne over samtlige artikler på Jernesalt:

Alfabetisk register: Klik
Kronologisk register: Klik

Emneindex  Klik
Personindex  Klik samt

Sagregister til Værdimanifestet.Til toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal