Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - e-bog04

PRÆSENTATION AF E-BOG FRA fra JERNESALT - 9.2.13.

Bohr og komplementaritetenKort beskrivelse af bogen:

'Bohr og komplementariteten' indeholder tre essays om Bohr og hans banebrydende komplementaritetsfilosofi, nemlig 'Niels Bohrs filosofi og dens konsekvenser', 'Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt' og 'Modstanden mod komplementaritetssynspunktet'. Første essay giver en grundig behandling af såvel komplementaritetssynspunktet som korrespondensprincippet, men redegør også for Bohrs tanker om biologi, psykologi, sprog, kunst og religion samt hans opfattelse af meningen med livet. Og det påpeges navnlig hvor vigtige Bohrs synspunkter er hvis man vil ud af den 'forstandsforhekselse' som den gamle dualistiske enten-eller tænkning fører alle tænkere og forskere ud i. Det gælder både fagfysikere, der bakser med elementarpartiklernes gåder, og enhvert andet menneske der stiller spørgsmål til tilværelsens gåder om virkelighedens beskaffenhed, livet, bevidstheden og sproget samt til de logiske modsætninger som kan opstå, hvis spørgsmålene stilles forkert.

Bohrs originale synspunkt om komplementariteten mellem tilsyneladende modsætninger i vore betragtninger af verden er simpelthen en gave til forskningen og eksistensfilosofien - ja til Danmark og det danske folk. Men ejendommeligt nok er der endnu et halvt århundrede efter Bohs død stor uvidenhed om hans filosofi, ja endda stor modstand mod og stor vildledning om den fra fagfilosoffernes side. For den gør meget effektivt op med tilvante forestillinger og tænkemåder, og det er der mange der ikke bryder sig om. Specielt går både forskningen og kulturlivet derved stadig glip af den enestående, emergente nyskabelse i tænkning, politik og kultur som består i at se det rationelle og det irrationelle som ægte komplementære størrelser: de danner to tilgange til virkeligheden som på det logisk-teoretiske plan er principielt uforenelige, men begge hører med til den fulde iagttagelses- og beskrivelsesmulighed for den menneskelige eksistens og dermed også til dagligsproget i al dets mangetydighed.

Den mere præcise gennemgang af selve den udvikling i atomfysikken der førte frem til kvantemekanikken og komplementaritetssynspunktet sker i essayet om Bohrs filosofi som den tager sig ud i eksperten, den nu afdøde filosofi David Favrholdts øjne. Og hele den massive og ofte helt ufatteligt tåbelige modstand mod Bohrs filosofi som kan registreres lige fra Bohrs egne dage til vore dage gås også udførligt igennem, til dels ud fra Favrholdts Bohr-biografi, men også ud fra mine egne analyser. Her viser det sig specielt at både Bohr og Favrholdt selv kan kritiseres for ikke at have forstået den dybdepsykologiske side af den banebrydende erkendelsesteori Bohr kom med og hvis potentiale slet ikke er indløst. Dybdepsykologien er der nemlig også megen ubevidst modstand imod!Indholdsfortegnelse:

Niels Bohrs filosofi og dens konsekvenser

Komplementaritetssynspunktet
Uforenelige modsætninger
De logiske empiristers modstand
Korrespondensprincippet
Korrespondensprincippets psykologiske motivation
Objekt-subjekt-problemet
Biologien
Sociologien og psykologien
Kunst, etik, historie og religion
Afvisning af religion
Meningen med livet
Vi hænger i sproget

Bohrs banebrydende filosofi ifølge Favrholdt

Favrholdts bog og hovedsynspunkter
Kvantemekanikken
Komplementaritetssynspunktet
Bohrs forudsætninger
Bohrs væsen
Dagligsproget
Livet og bevidstheden
Erkendelsen
Bohrs begrænsning
Helhedsrealistisk vurdering

Modstanden mod komplementaritetssynspunktet
griber dybt ind i eksistensproblematikken

Indledende bemærkninger

Afsnit I - David Favrholdts eksempler
Den logiske positivisme og Jørgen Jørgensen
Sovjetfilosofien og DKP's chefideolog Ib Nørlund
Wilh. Christmas-Møller om Bohr og atomvåbnet
Videnskabsjournalisten Ib Ravn og Mara Beller
Lærebogsforfatter hos Gyldendal

Afsnit II - Jernesalts egne eksempler
Vilhelm Grønbechs totale fejlvurdering
Filosoffen Peter Kemps blanke afvisning
Foredragsrække om 'Videnskab eller Gud' på Bohr-instituttet
Biologen Jesper Hoffmeyer i 'Tro på tvivl'
Fysikeren Peder Voetmann Christiansen i 'Paradigma'

Afsnit III - Kvalificeret, men alligevel påfaldende modstand
Bohr-biografen Tor Nørretranders' leg med begreberne
Bohr-biografen Abraham Pais' exceptionelle grovhed mod Bohr
Bohr-biografen David Favrholdts eget beklagelige snæversyn

KonklusionNB! Bogen er udgivet i pdf-format og kan ses på computere og iPads med Microsoft-Office programmer, Adobe Readers eller Saxo Reader eller tilsvarende, men tilpasses ikke specielt til de forskellige læsemediers skærmstørrelse.

Et eksemplar af bogen bestilles ved mail til forfatteren ejvindhoej@newmail.dk, så sendes den vederlagsfrit som vedhæftet fil.Henvisninger:

Redaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  utils postfix clean
utils postfix normal