Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
forlag - 2009ladvarsler

KAPITEL AF 'JERNESALTS 2009-FILOSOFI'


Helhedsrealismens advarsler

Vé de historie- og traditionsløse!
Vé de traditionspukkende der spærrer for fornyelse!
Vé de dualistisk indstillede der spærrer for komplementariteten!
Vé de deterministisk indstillede der spærrer for emergensen!
Vé de fundamentalistisk indstillede der ikke kender til relativitet!
Vé de globalistisk indstillede der abstraherer fra det nationale!
Vé de intellektualistisk indstillede der vender det irrationelle ryggen!

Vé de hævngerrige der ikke kender til barmhjertighed!
Vé de folkeforagtende og de lederskabsforagtende!
Vé den elite der havner i gold intellektualisme!
Vé fornuftsdyrkerne der sætter fornuft over følelse!
Vé sværmerne der sætter følelser over fornuft!
Vé moralisterne der dømmer andre ud fra facitlister!
Vé de imamer der arbejder for parallelsamfund!

Vé det folk der besættes af had mod andre folk!
Vé det folk der ikke sætter grænser for brud på den civile orden!
Vé det folk der ikke giver karikaturtegnere samme frihed som profeter!
Vé det folk der ikke sætter grænser for multikulturalismen!
Vé det folk der ikke aktivt kæmper for demokrati og sekularisering!
Vé det folk der dyrker sanseløshed, livsstil og exhibitonisme!

Vé det folk der ikke giver ungdommen tro på livet!
Vé det folk der skyr den erfaring af det tragiske som relativerer jeget!
Vé det folk der ikke har føling med det kollektivt ubevidste!
Vé dem der ikke har kendskab til de psykiske fundamentalkræfter!
Vé dem der ikke kender forholdet mellem intensitet og stabilitet i psyken!

Vé dem der frygter stilhed og sabbat!
Vé det folk der forsømmer udvikling af modersmålet!
Vé det folk der holder sig til overfladisk psykologi og filosofi!
Vé det folk der lader hjerneforskningen reducere sjæleliv til nerveprocesser!

Vé det folk der kun tager snævre økonomiske eller juridiske hensyn!
Vé det folk der lader sig styre af jurister, økonomer og læger!
Vé det folk der lader forstanden forhekse af logik og begrebsmani!
Vé det folk der falder for smagsdommeres smag!
Vé det folk der falder for faglige eksperters snævre forstandsdyrkelse!
Vé det folk der har vejledere uden føling med de arketypiske forestillinger!

Vé det folk hvis vejledere henviser til dogmer!
Vé det folk der gør religion til en privatsag!
Vé det folk der gør religion til en magtfaktor!
Vé det folk der ikke kender psykens krav om overvægt af det gode i livet!

Vé det folk der ikke føler stolthed over hvad det formår!
Vé det folk der ikke giver deres unge stolthed over at tilhøre netop dette folk!
Vé de politiske ledere i Danmark der ikke forstår danskhedens inderste væsen!
Vé de politiske ledere der ikke tror på Danmarks mission i verdenssamfundet!Henvisninger    
Til toppen

Link til Indholdsfortegnelsen
Link til Forord
Link til Begreber og aksiomer
Link til Krisen ved årsskiftet 2008/09
Link til Eksistensen
Link til Verdensbilledet
Link til Livet
Link til Mennesket
Link til Sjælen
Link til Sproget
Link til Samfundet
Link til Overordnede politiske parametre
Link til Udfordringen
Link til Helhedsrealismens advarsler
Link til Helhedsrealismens anbefalinger
Link til EfterskriftTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 10.4.2009