Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
forlag - 2009kudfordringen

KAPITEL AF 'JERNESALTS 2009-FILOSOFI'


Udfordringen

Krisen er økonomisk, klimatisk, politisk, kulturel og eksistentiel.

Der skal tages effektivt hånd om den helt aktuelle og påtrængende finansielle og økonomiske krise, såvel som om de langsigtede klimatiske problemer. Politisk skal komplementariteten mellem frihedsprincippet og lighedsprincippet accepteres som afgørende for velfærdssamfundets dynamik. Ulighed i samfundet skal betragtes som en uundgåelig følge af friheden, men den skal begrænses til et niveau der ikke medfører social uro eller desintegration. Social lagdeling og dominans er uundgåelig og giver - inden for rimelige og fleksible rammer - som hovedregel tryghed. Den tredje vej er den fornuftige midterpolitiks vej.

Lederskab er nødvendigt for både fællesskabets og fremskridtets skyld.

Men hverken ledernes eller folkets oplysning må halte bagefter.

Det danske folk kan ikke længere betragtes som et fuldt oplyst folk. Det har ikke et tidssvarende sprog der dækker udfordringens største og mest komplekse problemstillinger som at sikre og vedligeholde følingen med det kollektivt ubevidste. Og det har ikke det fornødne kendskab til de fire psykiske fundamentalkræfter eller til det for den indre sammenhæng nødvendige krav om at sørge for overvægt af det gode i livet.

Det enkelte menneske skal erhverve den subjektivt-eksistentielle indsigt som er forudsætningen for etisk konsistens og bæredygtig samfundsudvikling.

Folket og eliten skal blive bevidst om sammenhængen mellem politik, dybdepsykologi og religion eller eksistensfilosofi.

Lederskabet skal være fremsynet og transcenderende.

Den for hele folket og alle minoriteter fælles kult bliver afgørende.Indenrigspolitisk skal det klasseløse, socialliberale og sekulære velfærdssamfund sikres.

Fuld integration skal være en hovedopgave for social- og kulturpolitikken.

Integration skal ske gennem folkeskole, folkehøjskole og folkestyre, men også folkekirken og folkemonarkiet har en vigtig rolle.

Et velfærdssamfund som det danske er en monokultur der kan omfatte mange subkulturer, men hverken parallelsamfund eller multikulturalisme.Kravet om indre konsistens gælder både for individet og samfund. Kravet indebærer netop monokulturens opretholdelse og borgernes forpligtelse til fuld integration. Konsistensetikken skal blive en folkesag.

Den danske monokultur er forenelig med en folkekirke på kristen basis. Men fuld integration i det danske samfund indebærer ikke antagelse af den kristne tro.

Sekulariseringen er en forudsætning for demokratiet. Sekularisering betyder ikke religionens bandlysning fra det offentlige rum, men derimod en skarp adskillelse mellem religiøs magt og politisk magt.

Skellet mellem ånd og magt er af fundamental og afgørende værdi for et moderne samfund. Det kristne budskab om frigørelse fra moralisme, lovreligion og dogmatisme skal være ledetråd i forebyggelsen af al fundamentalisme.

Værdikampen hører aldrig op, eftersom det ideelle samfund aldrig findes.Dansk kultur og religion skal videreudvikles som en unik monokultur, men uden på nogen måde at isolere sig i forhold til andre eller forlange noget førerskab. Men Danmark skal engagere sig i omverdenens problemer og kriser og bidrage med inspiration og rådgivning.Udenrigspolitisk skal den demokratiske og sekulære vej, der indebærer konsistensetik og almengørelse af selvet, forsvares og udbredes.

Den store udfordring i den kommende tid bliver at sørge for at det relativt velfungerende velfærdssamfund gør et kvantespring fremad i udviklingen, så folkestyret, folkeskolen, folkehøjskolen, folkebiblioteket, folkeuniversitetet, folkekirken og folkemonarkiet kommer op på et niveau der er tidssvarende.

Alle politiske partiers ledere burde i denne situation gøre som den gamle islandske lovsigemand, hedningen Torgeir, gjorde i år 1000 da islændingene stod over for deres hidtil største historiske udfordring. Han satte sig hen i enrum, tog kappen over hovedet og overvejede i passende tid hvordan den gamle, gode og ærværdige kultur og religion bedst muligt og skånsomst muligt kunne afløses af en ny og mere tidssvarende. Han kiggede dybt i historien og fremtiden, forstod hvad der var på spil for hele folket - og fandt den rigtige løsning og beslutning.

Det var et kæmpemæssigt ansvar Torgeir påtog sig, men han forstod udfordringen og fik sit land over den store historiske hurdle ved at vælge kvantespringet fremad, men tillade gammel kult for dem der ikke vovede eller kunne tage springet fremad.

Tidehvervet i dag består i at vælge et nyt kvantespring fremad, men tillade subkulturer frihed til at leve videre hvis de respekterer det nye.Den sekulære helhedsrealisme der står for aktiv og dynamisk komplementaritet mellem frihedsprincip og lighedsprincip og mellem billedtænkning og begrebstænkning anbefaler det nødvendige store spring frem i oplysning, ansvarliggørelse, forsoning og integration.

Samfundslivet og kulturen skal igen blive en konsistent helhed.

Der er ingen vej uden om et nyt historisk kvantespring.Henvisninger    
Til toppen

Link til Indholdsfortegnelsen
Link til Forord
Link til Begreber og aksiomer
Link til Krisen ved årsskiftet 2008/09
Link til Eksistensen
Link til Verdensbilledet
Link til Livet
Link til Mennesket
Link til Sjælen
Link til Sproget
Link til Samfundet
Link til Overordnede politiske parametre
Link til Helhedsrealismens advarsler
Link til Helhedsrealismens anbefalinger
Link til EfterskriftTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 10.4.2009