Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
forlag - 2009nefterskrift

KAPITEL AF 'JERNESALTS 2009-FILOSOFI'


Efterskrift

Med Jernesalts 2009 filosofi lanceres en ny standard for eksistensfilosofi på basis af en indsigt der bygger på dyb føling med den hele virkelighed, solid viden om erkendelsesmæssige og dybdepsykologiske forudsætninger såvel som det bestående samfund og dets udfordringer samt indblik i historien og fremtiden. Dette indblik beror på en særligt opdyrket intuition som har været kendetegnet af markante kvantespring i erkendelsen, og indsigten er vel at mærke ikke resulteret i forudsigelser af bestemte begivenheder eller videregivelse af absolutte sandheder. Den har til gengæld opdaget sammenhænge eller lovmæssigheder som er nye. Og dette har medført overvægt af det nomotetiske i forhold til det idiografiske.

Bogen er hverken et stykke skønlitteratur skrevet for æstetiske smagsdommere og sofistikerede anmeldere - eller et stykke faglitteratur skrevet for akademiske metodedyrkere eller besatte dekonstruktører, men en sprog- og formbevidst praktisk brugstekst eller helhedslitteratur skrevet for almindelige åbne og tænksomme mennesker der aner følingen med noget højere af forpligtende art.

Forfatteren er hverken stilist eller litterat, men lægmandsskribent med fuld bevidsthed om nødvendigheden af et nuanceret dagligsprog der dækker alle sider af eksistensen. Og den fundne form er den eneste dækkende for indhold og hensigt.

Den forelagte eksistensfilosofi er resultat af et livsprojekt der har krævet tilsidesættelse af andre projekter og personlige interesser. Det har på sin side været en ensom sag der først med udsendelsen af Jernesalt på nettet har fremkaldt positive reaktioner og kontakter. Velsignelsen ved at forfølge livsprojekter af denne art ligger ikke i successen, men i fuldførelsen. Tør man forfølge sit konstruktive livsprojekt - og i den forstand efter bedste evne gøre det gode man så at sige er skabt til - da vil velsignelsen blive givet, selvom ingen velsigner én.

Forfatteren er ukaldet forkynder af en tidssvarende eksistensfilosofi der ligger i forlængelse af den jødiske, græske, nordiske og kristne kultur og religion, men hvis modernitet ligger i påpegningen af komplementariteten mellem rationel nøgternhed og værdimæssig subjektivitet og irrationalitet.

Forfatteren tør hævde at den lancerede filosofi er ny og tidssvarende - og derfor kan tilbyde det salt der kan give kraft til en fornyelse, men han er samtidigt til fulde klar over at æren for det frembragte værk til syvende og sidst tilfalder det kollektivt ubevidste og dette alene. Det betyder at forfatterjeget her ved fuldførelsen af værket nødvendigvis må træde ydmygt tilbage. Tjeneren har så at sige gjort sin pligt ved at viderebringe budskabet - og kan derefter gå som en anden 'mohr'. Dertil tjener også anonymiteten, der altså ikke skal forstås som kamouflage, men som konsekvens. Helt bogstaveligt har jeg også nået en alder hvor tiden nærmer sig hvor jeg må takke af. Thi også jeg er her kun på træk.

Resultatet fremlægges i form af ordets frø, og disse skal altid have tid til at spire. Dette gælder ikke mindst når de peger på 'selvets almengørelse' som vejen frem for kulturerne og religionerne i almindelighed, men for dansk kultur i særdeleshed. Altafgørende bliver om frøene spirer i ungdommelige danske sind.

Resultatet vil uden tvivl blive mødt med meget blandede reaktioner - lige fra den komplette ligegyldighed over den udtalte hån og modstand til skepsis og forsigtig interesse, men forhåbentlig også med dybere forståelse. Den ideelle læser fanger helheden og giver sig tid til eftertanke. Han eller hun går ind i en længerevarende proces for både at få åbnet horisonten og få føling med det kollektivt ubevidstes mest konstruktive energier. Han indser nødvendigheden af eksistentielt salt, etisk konsistens og oplysningsmæssig emergens.

Til sidst skal lyde en hjertelig tak til min hustru Bente Buck for omhyggelig korrekturlæsning og accept af ro til mit arbejde.

Jan Jernewicz - Hvidovre, den 22. februar 2009Henvisninger    
Til toppen

Link til Indholdsfortegnelsen
Link til Forord
Link til Begreber og aksiomer
Link til Krisen ved årsskiftet 2008/09
Link til Eksistensen
Link til Verdensbilledet
Link til Livet
Link til Mennesket
Link til Sjælen
Link til Sproget
Link til Samfundet
Link til Overordnede politiske parametre
Link til Udfordringen
Link til Helhedsrealismens advarsler
Link til Helhedsrealismens anbefalinger
Link til Henvisninger til andre artikler/essays
Link til InspiratorerTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 20.11.2010