Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - Transcendens

Transcendens

Ordet transcendens, der i sig selv blot betyder ‘overskriden', har i filosofien flere betydninger, der alle adskiller sig klart fra den teologiske betydning, hvor der er tale om Guds hinsidighed, og hvor der forudsættes en afgørende kløft mellem det dennesidige og det hinsidige.

I eksistentialismen bruges ordet om menneskets evne til at overskride nutidens virkelighed gennem det frie valg. Frihedens mulighed over for fremtiden er således en transcendens inden for dennesidigheden.

Det fremgår først og fremmest af Sartres og Simone de Beauvoirs opfattelse.....

Den betydning der gøres gældende i JERNESALT ligger tæt på den eksistentialistiske, for så vidt den også knytter sig til frihedens begreb og til dennesidigheden.

Men den adskiller sig ved at være knyttet meget snævrere til selve bevidsthedsbegrebet, således som bl.a. den tyske filosof Rüdiger Safranski opfatter det i såvel biografien om Nietzsche som bogen om ‘Det onde'.

Transcendens er ifølge Safranski den moderne, sekulariserede filosofiske betegnelse for det ‘sted' der ligger hinsides det menneskelige liv, og mod hvilket livet og tænkningen er rettet, og hvor man kan føle sig hjemme. Altså et ‘sted' der repræsenterer andet og mere end det ‘rent menneskelige'

Transcendens er med andre ord det abstrakte udtryk for alt det som mennesket skal gøre til sit mål i stedet for at gøre sig til mål for sig selv.

Men denne plads står efter Safranskis mening i dag tom, fordi den moderne filosofiske eller eksistentielle tale enten fornægter ordet transcendens som værende for belastet af gammel metafysisk tankegang om noget uden for naturen - eller indskrænker det til det eksistentialistiske begreb hos Sartre, idet man dog ikke afviser selve kendsgerningen, at mennesket er sådan indrettet fra naturens side, at det søger ud over sig selv, søger at overskride sine egne grænser. Blot vil man undgå at sætte friheden i et større perspektiv.

Læs artiklen:  Klik

Jan JernewiczHenvisninger til Jernesalts egne artikler:

Oplevelse eller engagement?  (25.8.14.)

Oversigter over artikler om Samfund  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Oversigter over artikler om Eksistens  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Oversigter over artikler om Sekularisering  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)Redaktion
Program
Essays
Emneindex
PersonindexAt læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Helhedsrealismen
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   Efterskrift

Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Værdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifest
Per Seendemands rubrik (fra 2005)
Jens Vrængmoses rubrikTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  
utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 25.8.2014