Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
forlag - 2009laesningOm at læse 'Jernesalts 2009-filosofi'

Bogen 'Jernesalts 2009-filosofi' må siges at være lidt speciel derved at den falder uden for de gængse faggrupper.

Jernesalts 2009-filosofi er et stykke tidssvarende eksistensfilosofi, men kalder sig udtrykkeligt for komplementær helhedsrealisme. Og hvad er det?

Jo, helhedsrealismen består i at alle sider af tilværelsen tages i betragtning, men vel at mærke på den måde at menneskets medfødte behov for helhed og mening får lov at beholde hele sin vægt selvom denne helhed og mening ikke kan begrundes videnskabeligt.

Dette vil sige at det videnskabelige eller naturvidenskabelige verdensbillede (fysik og biologi) principielt accepteres i sin ufuldkommenhed og stadigt fremadskridende udforskning, men at eksistensen ses som en anden dimension i tilværelsen som man ikke kan forholde sig neutralt iagttagende eller registrerende til. Hele området fra dagligdagens gøremål, vaner og rutiner, dagligsprogets brug, konsistensetikkens krav, seksuallivets, kunstens og musikkens stimulerende funktion og festens, kultens og det religiøse liv ekstraordinære muligheder for at få føling med det kollektivt ubevidste hører altsammen med til den hele tilværelse. Ingen af områderne kan undværes.

Forfatteren gør derfor gældende at der er komplementaritet mellem den helhedsgivende opfattelse af tilværelsen og den analyserende eller adsplittende videnskabelige opfattelse. De er begge givende og fornuftige, men de er ikke logisk forenelige.En filosofi der hævder en sådan komplementaritet er en sjældenhed - og derfor kaldes bogen også for et stykke helhedslitteratur - til forskel fra både skønlitteratur og faglitteratur, en ny form for eksistentiel filosofi.

Jernesalts 2009-filosofi falder med andre lidt uden for de gængse genrer, og dette kræver en vis forståelse for at bogen skal læses på sin egen måde, nemlig hverken som poetisk eller forførende skønlitteratur eller som tør og kedelig faglitteratur.

Fuldt udbytte af bogen får læseren først ved at lægge alle tilbøjeligheder til analyse, kritik og polemik midlertidigt bag sig under læsningen og i stedet turde give sig hen til en stille undren over de sammenhænge der peges på.

Eller sagt med andre ord: Jernesalts 2009-filosofi skal så vidt muligt læses i fred og ro og i ét stræk således at der gives optimale muligheder for en decideret bevidsthedsudvidelse. Først i anden og tredje omgang kan den kritiske analyse og nærlæsning give udbytte.

Jan JernewiczDa også læsningen af hjemmesiden Jernesalt kræver en særlig form for læsning for at give fuldt udbytte, bringes her en henvisning til artiklen Om at læse JernesaltTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal Opdateret d. 13.4.2009