Jernesalt
Dynamisk komplementær helhedsrealisme
Samfund Eksistens Sekularisering Coronakrisen E-Bøger
SAMFUND
 
EKSISTENS
 
SEKULARISERING
 
2019-FILOSOFIEN
 
ESSAYS
RETORIK
ONTOLOGI
VIRKELIGHED
ENFOLDIG TALE
SKIDT OG KANEL
REDAKTION
PROGRAM
INTRODUKTION
INSPIRATORER
OVERSIGTER
EMNEINDEX
PERSONINDEX
LINKS
E-MAIL
 
utils prefix normal Forside    Oversigter    Redaktion    At læse Jernesalt    Sendemand    Vrangsiden    Kontakt   
 
JERNESALT - stormpmuseet

ARTIKEL FRA JERNESALT - 15.5.12.


Storm P-museet genåbnet i First Class-stand

En af salig Mærsk McKenney-Møllers sidste store fortjenester var gennem 'A.P. Møller og Hustru Chastine McKenney-Møllers Fond til almene Formaal' at sikre en tiltrængt ombygning og digitaliseret formidling af det lille Storm P-museum på Frederiksberg Runddel som ejer hovedparten af denne store humorists efterladte værker, arkiv og ejendele.

Slagtersønnen Robert Storm Petersen (1882-1949), der ikke selv kunne tåle at føre kniv mod levende væsener, var i sine unge dage en særdeles flittig satiriker der ofte langede ud efter det etablerede samfund, dvs. finansverdenen, overklassen, kirken og det politiske system, men som i skuffelsen over ikke at blive anerkendt som maler og efter et negativt møde med USA lige efter 1. verdenskrig trak sig tilbage til 'Sokkelund Herred', dvs Frederiksbergs lilleverden, og til sin død i 1949 levede et ret så stilfærdigt, ja, småborgerligt liv. Her udfoldede han en dybt original og utrættelig kreativitet og energi som ikke alene gjorde ham til en elsket skikkelse i dansk medie-, teater-, variete- og tegnekunst, men også indskrev ham som en enestående personlighed i dansk kulturliv hvis betydning slet ikke kan vurderes højt nok og faktisk heller ikke i tilstrækkelig grad er blevet forstået godt nok. Museet for ham, der blev indviet i 1977 og statsanerkendt i 1982 og som har til huse i Frederiksbergs første politistation, må med sin rige samling af hans tegninger, malerier og tekster siges at være det absolutte udgangspunkt for enhver fordybelse, og derfor er det værdifuldt at det nu er blevet ombygget for godt 6 millioner kroner, så værkerne er gjort tilgængelige i gode og passende rammer.

Den væsentligste gevinst ved ombygningen er at selve udstillingsarealet er blevet betydeligt forøget, idet hele administrationen med kontorer til museumsdirektør, museumsinspektør, regnskab og arkiv er flyttet over i Haveselskabets nærliggende ejendom. Det har givet langt bedre plads til værkerne, ikke mindst malerierne der før hang alt for trængt i små lokaler. Og det har givet mulighed for inddragelse af moderne hjælpemidler som iPad og Smartphones samt mobilsite, facebook og you-tube. Storm P's rekonstruerede arbejdsværelse fra boligen på Asgaardsvej er stadig intakt på 1. sal med arbejdsbord, staffeli, stole, malerier, tegninger, bøger samt pibesamling og snurrepiberier - og man kan nu komme ind i det, hvor man før kun kunne se det gennem en stor rude. Og på trappen op til 1. salen kan man få et glimrende overblik over hele Storm P's liv i form af fotos, tegninger, plakater m.m. ophængt i fin kronologisk orden.

Museet har fået fornyet sin hjemmeside - www.stormp.dk - og der er her adgang til mange af værkerne som er blevet digitaliseret. Men mærkeligt nok opgives ikke, hvilke muligheder der er for i forskningsøjemed at studere hans tegninger, dagbøger og notater og de mange scrapbøger han lavede og som afslører hvad han specielt faldt over i de aviser og tidsskrifter han læste og som i mange tilfælde gav ham stof til kommentarer i tegninger og tekst. De er uundværlige hvis man skal danne sig et indtryk af mandens udvikling gennem årene. Og der har så vidt jeg ved ikke været hindringer i vejen for at få adgang til dem for regulære studier, men de befandt sig før ombygningen i lokaler der ikke var indrettede til studieformål. Det er forhåbentlig blevet bedre i de nye lokaler, men fremgår altså ikke af hjemmesiden.

Til åbningen er der udgivet en bog med et udvalg af Storm P's plakater ved Peter Michael Hornung. Den hedder naturligvis 'Plakatfuld'. Museet har nu fået åbningstider hele året tirsdag til søndag kl 10-16. Børn og unge under 18 har gratis adgang. Entreen for voksne er 45 kr., for studerende og pensionister 40 kr. Og køber man årskort har man gratis adgang året rundt foruden rabat ved køb af bøger og plakater.Museet er genåbnet med udstillingen 'First Class', navngivet efter et af pingvinen Pings få faste replikker i tegneserien Peter & Ping, der dukkede op i BT i 1922 og som Storm P lavede 8.000 tegninger af lige til sin død i 1949. Hovedpersonen er den snusfornuftige Peter Vimmelskaft, mens Ping er hans rapnæbbede følgesvend. Udover 'First Class' er Ping også kendt for udtrykkene: 'Højt skum', 'Humbum' og 'Den er pingeling'. Serien blev så populær at den gav BT en kraftig oplagsstigning.

Udstillingen består af otte forskellige, kendte menneskers udvalg af tegninger, nemlig skuespillerne Jytte Abildstrøm, Peter Gantzler, Anne Marie Helger, billedkunstnerne Martin Bigum og Per Kirkeby, journalisten og entertainerne Anders Lund Madsen, forfatteren (og præsten) Johannes Møllehave samt den lærde og yderst intellektuelle digter og litteraturanmelder Lars Bukdahl (Weekendavisen). De er angiveligt alle inspirerede af Storm P. og får givet deres særskilte udstillinger et godt personligt præg, lige med undtagelse af Lars Bukdahl der også her synes blottet for humor og har tapetseret et helt lokale med kopier af Storm-tegninger og tekster med tilføjelse af egne mærkværdigheder. Hvad formålet er, står ikke undertegnede klart. Må jeg bede om Møllehave der altid har kunnet citere Storm P i lange baner - og ikke mindst har kunne trække på den store visdom der ligger i 'fluerne'.

Generelt gælder for museets nye udstillingspraksis at den nye direktør Iben Overgaard og museumsinspektør Nikolaj Brandt synes at have valgt at fokusere på moderne formidling - med godt resultat. Alle væsentlige sider af Storm Ps. kunst og humor er vist - og der er naturligvis bebudet udskiftninger, så den næsten endeløse kreativitet kan komme frem efterhånden. Teksterne - Storm P's absurde og sprogligt rige fortællinger - skal naturligvis ikke glemmes, men dem må man læse sig til.

Der forlyder intet om museumsledelsens eventuelle forskningsprojekter eller forskningstilbud (faciliteter og ideer) til folk udenfor, men det må man håbe vil komme. Storm P. er lidt for meget sat i bås som småborgerlig hyggeonkel. Dette billede ser det dog ud til at museet gerne vil bryde ned med den nye udstilling. Men det kræver en fortsættelse af den forskning som den tidligere museumsdirektør Jens Bing med det fornemme værk om 'Maleren Storm P' og litteraturkritikeren Ejgil Søholm (Statsbiblioteket i Århus) med værket om 'Storm P før Ping', dvs hans bladvid og satire 1902-20, præsterede og som undertegnede i al beskedheden har bidrag til med essayet fra 2005 om Humormennesket Storm P..

Her forsøgte jeg at give en ny vurdering af den store kulturpersonlighed som Storm P i mine øjne var og er, idet jeg satte humoristen, maleren, tegneren og forfatteren ind i en større eksistentiel - helhedsrealistisk - sammenhæng der sprænger såvel den gængse kunsthistoriske som den gængse humor-historiske begrænsning. Som det vil fremgå af essayet betragter jeg Storm P. som en af det 20. århundredes største danske kulturpersonligheder helt på linje med religionshistorikeren Vilh. Grønbech. For selvom han i modsætning til denne var og blev autodidakt og amatør i ordets bedste forstand, så havde han en så eminent intuitiv forståelse af tilværelsens irrationalitet og en så åben tilgang til sin frodige underbevidsthed, at han står som en langt større kulturkritiker end humorister der specialiserer sig i socialsatire og -kunst.

Storm P. tilpassede sig nok efterhånden, men han glemte hverken barnet eller anarkisten i sig selv - og derfor hæver hans værk sig op over den fremherskende, tit alt for smålige og intetsigende partipolitiske strid til en humor der sprænger al endimensionalitet og viser dennes uhyggelige skadevirkninger på både det enkelte menneske og samfundet.

Storm P var et sandt humormenneske, der trods indre usikkerhed og vægelsind formåede at forene sin humor med sin grundlæggende tro og sekulære religiøsitet.

Jan JernewiczHenvisninger:

Links til:

Storm P.-museet
Weilbachs kunstindeks og kunstleksikonRelevante artikler på Jernesalt:

Storm P museet genindfører censuren i Danmark  (5.5.19.)
Humormennesket Storm P.

Humor og tragedie  (om Vilh. Grønbechs 'Livet er et fund')
Latterkultur  (om Mikhail Bakhtins 'Karneval og latterkultur')
Latterdag

Latter, morskab og humor vigtige begreber i voksnes og børns eksistens i lys af Hans Vejleskov
Livskvalitet, religion og humor - 5. artikel i ny serie om livskvalitet  (12.2.12.)

Bladtegnere i minefelterne  (12.4.12.)
Brandbombe mod vestlig ytringsfrihed  (9.11.11.)
Hvad skal vi med humor og tragedie?  (14.4.11.)
Religion, humor og tragedie  (19.02.06.)
Humor og religion i værdikampen  (4.2.06.
Humor og virkelighed  (20.8.07.)
Er humor den 6. våbenart?  (1.5.05.)

Humor, politik og helhedsrealisme  (30.11.10.)
Du levende - glæd dig, inden død og glemsel overskyller dig  (30.4.08.)
Demokratikanonen rammer ikke plet   (18.3.08.)
Livstegn fra Klaus Albrectsen om den venstreorienterede bladtegners liv og tegninger

Stein Baggers storstilede forførelseskriminalitet  (9.12.08.)
Terror mod humor og sekularisering  (5.1.10.)
Mordtruslen mod Muhammedtegner genopfrisker modsætningerne  (13.2.08.)
Mogens Rukovs veloplagte og progressive begrebsdrilleri  (9.2.08.)
Humor i Mellemøsten
Muslimsk humor - en selvmodsigelse?
Peter Høegs hørelse, længsel og humor  (14.06.06.)
Køn, identitet, partnervalg og humor  (7.5.06.)
Akkari og Satans yngel i Danmark  (24.3.06.)

Fænomenet Berlusconi og hans ironi
Kunsten at græde i kor - og overleve mistrøstig barndom   (3.5.07.)
Filmen og latteren  (30.6.05.)
Finanserne og humoren   (31.8.06.)
Blasfemi mellem jura og psykologi  (16.12.04.)
Skadelig sprogblomstring?   Er rapper-sproget kunst eller verbal vold og sexisme? (26.11.04.)
Kaddish for Kertész  (Imre Kertész' forfatterskab og hans bog "Kaddish for en ufødt søn".)Øvrige henvisninger til Jernesalts egne artikler:

Artikler om
Artikler om Samfund  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Artikler om Eksistens  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)
Artikler om Sekularisering  (se iøvrigt linkene i venstre ramme)Redaktion
Essays
Emneindex
Personindex

Programerklæring af 2.6.02.
Jens Vrængmoses rubrik
Per Seendemands rubrik (fra 2005)At læse Jernesalt
Introduktion til Jernesalts filosofi
Komplementaritetssynspunktet
Modstanden mod komplementaritetssynspunktet

Den komplementære helhedsrealisme
De psykiske grundprocesser
De psykiske fundamentalkræfter
Konsistens-etikken
Etik og eksistens

Livskvalitet (fire artikler) (2002-03)
Ontologi-serie (tolv artikler) (2010)
Virkelighedsopfattelse (syv artikler) (2007)
Religion som emergent fænomen i biologien  (28.12.09.)Jernesalts 2009-filosofi
Forord  -   Begreber og aksiomer  -   Krisen ved årsskiftet 2008/09  -   Verdensbilledet 2009
Livet  -   Mennesket  -   Sjælen  -   Sproget  -   Samfundet  -   Overordnede politiske parametre
Udfordringen  -   Helhedsrealismens advarsler  -   Helhedsrealismens anbefalinger  -   EfterskriftVærdimanifest (fra 2003))
Værdimanifest i forkortet udgave
Sagregister til værdimanifestTil toppen   Til forsiden   PrintVersion   Tip en ven  


utils postfix clean
utils postfix normal